Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

mesto
Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.
Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: Pondělí 4. listopadu 2019 od 16:00 hod.

Program jednání:

 1. Zahájení

 2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
 4. Podněty a připomínky občanů
 5. Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1189/1
 6. Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 3087/3
 7. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o zřízení zákazu zcizení ve věci prodeje pozemku parc. č. 1193/3
 8. Podání žádosti o převod a následné nabytí do majetku města pozemku parc. č. 3534/2 a parc. č. 3534/1
 9. Udělení vyjímky z podmínek prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v Moravské Třebové
 10. Prodej bytových jednotek - Hřebečská č. o.1 a č. o. 3
 11. Prodej pozemku parc. č. 2711/146
 12. Prodej pozemku parc. č. 3618/6
 13. Prodej stavebních pozemků v lokalitě "Strážnického"
 14. Prohlášení vlastníka budovy - Nádražní 17 a 19
 15. Směna pozemku parc. č. 3814/6 a pozemku parc. č. 3814/7
 16. Žádost o prodloužení termínu pro zaplacení kupní ceny
 17. Žádost o uzavření dodatků ke smlouvám na prodej pozemků v lokalitě „Nová“
 18. Účast města v projektu na podporu sociálního začleňování v Moravské Třebové
 19. Podnět občana - přejmenování ulice Marxova
 20. Koncepce náhrady za zrušenou organizační složku města Centrum volného času
 21. Spolupráce s agenturou pro sociální začleňování - Strategický plán sociálního začleňování města Moravská Třebová pro období 2019 – 2022
Tereza Sísová, tajemnice úřadu

Vytvořeno 25.10.2019 12:48:24 | přečteno 1104x | v.dokoupil