Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

MT letní pano 47
Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného místostarostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.
Místo konání: Koncertní sál ZUŠ Moravská Třebová, Zámecké nám. 185/1

Termín: Pondělí 4. 5. 2020 od 16:00 hod.

V průběhu zasedání budou dodržena tato preventivní opatření:

  • odstup nejméně 2 metry mezi jednotlivými osobami (zastupiteli, zaměstnanci MÚ i veřejností)
  • použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
  • dezinfekce rukou při vstupu
Navržený program:

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové a volební komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Schválení způsobu volby starosty a místostarosty

6. Volba starosty a místostarosty

7. Pověření místostarostů úkoly v souladu s § 104 zákona o obcích

8. Rozbor hospodaření města k 31.03.2020 a návrh rozpočtových úprav

9. Zpráva o inventarizaci k 31.12.2019

10. Smlouva o budoucí smlouvě kupní se společností ARDIS ZH, s.r.o. – lokalita Jihozápad

11. Smlouva o budoucí smlouvě kupní - prodej pozemku č. 768, budova č. p. 405, ul. Josefská

12. Prodej pozemků p. č. 2993/4 Udánky, p.č. 247/23 Boršov, p.č. 3618/7 Sušice, p.č. 1175/1 Moravská Třebová

13. Výkup pozemků p. č. 3674/3, 303/13, 1735/13, 1735/34, 1735/35, 735/36, 1756/1, 1756/2, 1756/3, 1756/4, 1756/5, 1756/6, 4001/2 a 4002/4 a 1754/11 a 1754/12, 465/22, 465/12

14. Nabídky ke koupi či darování pozemků

15. Žádost o prodloužení termínu úhrady kupní ceny – lokalita „Nová“

16. Žádost o vydání souhlasu s převodem id.1/2 pozemku v lokalitě Strážnického

17. Návrh laureáta na Cenu města 2019

18. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

19. Obecně závazná vyhláška o regulaci používání pyrotechnických výrobků

20. Odměny občanům - členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za rok 2019


Vytvořeno 28.4.2020 8:41:53 | přečteno 752x | v.dokoupil