Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

14 Mesto Moravska Trebova

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu na ul. Olomoucké

Termín: Pondělí 5. února 2018 od 15:00 hodin


Navržený program:

1. Zahájení, zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

3. Podněty a připomínky občanů

4. Zprávy výborů zastupitelstva města

5. Příprava technické infrastruktury pro 4 rodinné domy na ul. Nové

6. Souhrnná rozpočtová úprava č. 10/2017 rozpočtu města

7. Výběr varianty rekonstrukce bazénu v ZŠ na ul. Palackého

8. Žádost Nadačního fondu V. O. Ottendorfera o finanční příspěvek

9. Vyhláška města Moravská Třebová o nočním klidu

10. Dodatek Pravidel pro udělování Ceny města Moravská Třebová

11. Úhrady dluhů ve splátkách

12. Prodej pozemků parc. č. 641/2, parc. č. 279/2, Boršov

13. Prohlášení ve věci převodu pozemků

14. Různé, diskuze

Vytvořeno 26.1.2018 8:31:11 | přečteno 353x | v.dokoupil