Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

MT letní pano 05 výřez
Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu na ul. Olomoucké

Termín: Pondělí 7. 9. 2020 od 16:00 hod.

Program jednání

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Souhrnná rozpočtová úprava č. 7/2020

6. Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2021 – 2023

7. Rozpočtové opatření č. 8/2020 rozpočtu města - poskytnutí dotací v souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 Program pro poskytování dotací

8. Poskytnutí stipendia na základě vnitřního předpisu č. 4/2019, Program pro poskytování stipendií

9. Výjimka z vnitřního předpisu č. 4/2019, Program pro poskytování stipendií

10. Prodej pozemku parc. č. 2055/144, v obci a k.ú. Moravská Třebová, ul. Strážnického

11. Prodej pozemku parc. č. 3055/2, v obci a k.ú. Moravská Třebová, Udánky

12. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 334/3, 343/3, 390/5, 3807/21, 3807/22, 3808/37, v obci Moravská Třebová a k.ú. Boršov u Moravské Třebové do vlastnictví Pardubického kraje

13. Výkup pozemků parc. č. 303/13, 1735/13, 1735/34, 1735/35, 1735/36, 1754/11, 1754/12, 1756/1, 1756/2, 1756/3, 1756/4, 1756/5, 1756/6, 4001/2, 4001/4, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, z vlastnictví ČR, Povodí Moravy

14. Prodej bytových jednotek č. 1480/2, 1480/5, 1480/7, ul. Nádražní č.p. 1480, č.o. 17

15. Prodej bytových jednotek č. 1480/6, 1480/11, 1480/13, 1480/14, ul. Nádražní, č.p. 1480, č.o. 19

16. Prodej nebytových jednotek č. 1510/12 a 1511/2 v ul. Hřebečská č. o. 1510, 1511, č. o. 1, 3

17. Pořízení změny č. 5 územního plánu města Moravská Třebová

18. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Moravská Třebová pro oblast školství, volného času a spolkové činnosti

V průběhu zasedání budou dodržena preventivní opatření - pouze při účasti veřejnosti v počtu nad 100 osob:

Použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.


Vytvořeno 31.8.2020 16:23:48 | přečteno 397x | v.dokoupil