Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

14 Mesto Moravska Trebova

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu na ul. Olomoucké

Termín: Pondělí 19. února 2018 od 15:00 hodin


Navržený program:

1. Zahájení, zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

3. Podněty a připomínky občanů

4. Výběr varianty rekonstrukce bazénu Základní školy ul. Palackého

5. Různé, diskuze

Vytvořeno 8.2.2018 8:24:25 | přečteno 250x | v.dokoupil