Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

14 Mesto Moravska Trebova

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích. 

Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: Pondělí 19. března 2018 od 15:00 hodin


Navržený program:

1. Zahájení, zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

3. Podněty a připomínky občanů

4. Zprávy výborů zastupitelstva města

5. Rozpočet města na rok 2018

6. Poskytnutí dotací a daru z rozpočtu města

7. Záměr přijetí investičního úvěruna financování akce Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého

8. Dohoda o úhradě dluhu ve splátkách

9. Petice občanů k využití prostoru po demolici bývalého dětského oddělení nemocnice v ul. Svitavská

10.  Informace o přípravě voleb přísedících Okresního soudu ve Svitavách

11. Prodej pozemků:

  • parc. č. 3472/1 a 3477/1, Sušice
  • parc. č. 2055/103 a 2055/134, ul. Strážnického
  • parc. č. 2055/135 a 2055/136, ul. Strážnického

12. Směna pozemků s Agro Kunčina

13. Nabídka koupě bytového domu T. G. Masaryka  č. o. 31

14. Různé, diskuze
Vytvořeno 12.3.2018 7:44:34 | přečteno 450x | v.dokoupil