Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

14 Mesto Moravska Trebova

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.  

Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: Pondělí 23. dubna 2018 od 15:00 hodin


Navržený program:

1. Zahájení, zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

3. Podněty a připomínky občanů

4. Zprávy výborů zastupitelstva města

5. Změna termínu červnového zasedání zastupitelstva města

6. Odměny občanům za výkon funkce členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města za rok 2017

7. Zpráva o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, zásob, pohledávek, závazků a cenin města Moravská Třebová k 31. 12. 2017

8. Udělení Ceny města za rok 2017

9. Přísedící Okresního soudu Svitavy

10. Výstupy z Veřejného fóra Zdravého města a Ankety 10P

11. Poskytnutí dotací pro Program regenerace MPR

12. Pořízení změny územního plánu

13. Souhlasné prohlášení mezi městem a ŘSD

14. Prodej:

  • bytové jednotky v domě na ul. Olomoucké č. o. 38
  • pozemku parc. č. 3855 a 572/1, Boršov
  • pozemku parc. č. 673/11 a 673/12, ul. Komenského

15. Různé, diskuze

Vytvořeno 11.4.2018 8:55:02 | přečteno 359x | v.dokoupil