Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

14 Mesto Moravska Trebova

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: Pondělí 23. července 2018 od 15:00 hodin


Navržený program:

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů 

5. Převod nemovitých věcí z majetku města do vlastnictví Pardubického kraje

6. Žádost Státního pozemkového úřadu o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města

7. Různé, diskuze, závěr


Vytvořeno 16.7.2018 10:18:58 | přečteno 657x | v.dokoupil