Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

14 Mesto Moravska Trebova

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: Pondělí 3. září 2018 od 15:00 hodin


Navržený program:

1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
4. Podněty a připomínky občanů
5. Nový strategický plán rozvoje města
6. Přijetí úvěru na rekonstrukci bazénu ZŠ Palackého
7. Rozbor hospodaření města k 30.06.2018, rozpočtové úpravy
8. Finanční příspěvky z rozpočtu města, 2. kolo
9. Žádost obce Třeština o poskytnutí dotace
10. Poskytnutí stipendia studentu vysoké školy
11. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace se Skupinovým vodovodem Moravskotřebovska
12. Vklad majetku města do Skupinového vodovodu
13. Uzavření darovací smlouvy s firmou Amper Savings, a.s.,
14. Obnova sochy Plačící Anny
15. Vyhláška o nočním klidu, doplnění
16. Vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství
17. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Moravská Třebová 2019 – 2021
18. Spolufinancováním akce Zahájení turistické sezóny v Pardubickém kraji v roce 2019
19. Dodatek č. 2 k mandátním smlouvám se společností Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
20. Prodej pozemku parc. č. 2711/127, ul. Svitavská
21. Smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 2711/142 a 2711/145, ul. Jiráskova
22. Směna pozemků s Biskupstvím brněnským, k. ú. Linhartice
23. Směna pozemků, ul. Nerudova
24. Různé, diskuze, závěr

Vytvořeno 27.8.2018 9:57:08 | přečteno 258x | radim.smehlik