Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová

14 Mesto Moravska Trebova

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucká

Termín: Pondělí 1. října 2018 od 15:00 hodin

Navržený program:

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města

6. Dohoda o narovnání mezi městem a Kongregací Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi ve věci nemovitého majetku v areálu Sociálních služeb

7. Změna č. 3 územního plánu města

8. Smlouva s Nemocnicí následné péče

9. Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv

10. Prodej pozemku parc. č. 1367/1, ul. Školní

11. Různé, diskuze, závěr

Stanislav Zemánek, tajemník

Vytvořeno 28.9.2018 | přečteno 265x | v.dokoupil