Informace o konání zasedání zastupitelstva

MT letní pano 05 výřez

Městský úřad Moravská Třebová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, svolaného starostou města v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Zasedací místnost městského úřadu v ul. Olomoucké

Termín: Pondělí 2. listopadu 2020 od 16:00 hod.

V průběhu zasedání budou dodržena tato preventivní opatření:

  • odstup nejméně 2 metry mezi jednotlivými osobami
  • použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
  • dezinfekce rukou při vstupu
Program:

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Podněty a připomínky občanů

5. Rozbor hospodaření města k 30.09.2020

6. Souhrnná rozpočtová úprava č. 10/2020

7. Sloučení organizací Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy a Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy

8. Vklad majetku města do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska

9. Prodej pozemku parc. č. 3513/1 obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice 

10. Prodej pozemku parc. č. 3694/2, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Sušice

11. Prodej podílu ideálních 1343/10000 pozemku parc. č. 3512 v obci a katastrálním  území Moravská Třebová, část Sušice

12. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. X/2020, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 2/2011, kterou se mění a Doplňuje vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

13. Členství města Moravská Třebová ve spolku Otevřená města, z. s.

Vytvořeno 23.10.2020 8:59:25 | přečteno 136x | v.dokoupil