Informace o konání Zastupitelstva města Moravská Třebová

IMG_1385.JPG

Zasedání zastupitelstva se koná v pondělí 14. února 2011 od 15.00 v zasedací místnosti městského úřadu na Olomoucké ulici.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise, určení zapisovatele
 3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
 4. Podněty a připomínky občanů
 5. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
 6. Zpráva o činnosti rady města
 7. Programové prohlášení rady města
 8. Rezignace člena rady města, volba nového člena rady města
 9. Změny ve složení výborů zastupitelstva města
 10. Závěrečná rozpočtová úprava za rok 2010
 11. Cena vodného a stočného na rok 2011
 12. Dohoda o úhradě dluhu ve splátkách
 13. Žádost o převod pozemků z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města
 14. Prodej pozemků:
 • parc. č. 1745/49 a 1745/49, ul. Dvorní
 • parc. č. 807/1, ul. Olomoucká
 • části parc. č. 748/5, ul. Josefská
 • podílu id. 1889/10000 na stavebním pozemku parc. č. 2254, ul. Olomoucká
 • podílu id. 1832/10000 na stavebním pozemku parc. č. 2800, ul. Dr. Janského

15. Zpráva o činnosti Městské policie Moravská Třebová za rok 2011

16. Různé, diskuze

Vytvořeno 9.2.2011 9:55:33 | přečteno 377x | ernest