Informace o mobilním svozu odpadu

kontejner

Technické služby Moravská Třebová s.r.o. informují, že v roce 2018 budou v rámci mobilního svozu odpadu přistavovány vlečky a kontejnery ve dnech a na místa dle níže uvedeného rozpisu. V pracovních dnech od 14:30 do 17:30 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.

Kontejnery a vlečky budou přistavovány za stálého dozoru pracovníků Technických služeb Moravská Třebová s. r. o. Všichni pracovníci jsou proškoleni a seznámeni s druhy odpadu, které mohou přebírat. A proto, prosím, dbejte jejich pokynů a nepožadujte nakládku jiných druhů odpadů, než je uvedeno:

  • velkoobjemový kontejner -  na odpad ze zahrad a veřejných prostranství (listí, větve, tráva)
  • traktorová vlečka - na objemný odpad (skříně, matrace), nebezpečný odpad (plechovky od barev, autobaterie) a nerozebraný elektrotechnický odpad určený ke zpětnému odběru (televizory, ledničky, pračky, zářivky, výbojky, apod.)

Důrazně upozorňujeme, že kontejnery a vlečky nejsou určeny k odložení:

  • směsného komunálního odpadu z domácností
  • odpadů separovaného sběru (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
  • stavebního odpadu (bytová jádra, suť, eternit, lepenka)
  • automobilového odpadu (pneumatiky, olejové filtry, provozní tekutiny)

Tyto odpady, z nichž některé jsou zpoplatněny, je možno uložit na sběrovém dvoře na ulici Zahradnická.


Provozní doba sběrového dvora v roce 2018:

pondělí od 13.00 do 17.00 hodin

středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin

čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin

sobota od 8.00 do 14.00 hodin


TSMT

Vytvořeno 23.1.2018 9:29:29 | přečteno 957x | v.dokoupil