Informace o vodném a stočném pro rok 2012: Cena stočného je odvislá mimo jiné i od dotace na kanaliz

water_0.jpg

Zvýšení ceny stočného ze současných 34,80 Kč/m3 na 43 Kč/m3 schválilo dle návrhu rady města a provozovatele městského vodovodu a kanalizace firmy VHOS a. s. v pondělí 5. prosince 2011 zastupitelstvo města.

Navýšení ceny je dáno několika faktory: důležitou položkou kalkulace stočného je nájemné od firmy VHOS a. s. za užívání kanalizace v majetku města, což je příjem do pokladny města, který následně slouží k údržbě kanalizace. Tento příjem jsme povinni zajistit ve výši, která je dána podmínkami evropské dotace na nově budovanou část městské kanalizace. Další významnou položkou podílející se na nárůstu ceny stočného je cena a spotřeba elektrické energie. Zvýšení její spotřeby si vyžádá zejména použití nových technologií čistírny odpadních vod, jejíž modernizace je nutná, aby naše město splnilo limity čistoty odpadních vod stanovené Evropskou unií. V případě neplnění těchto limitů by nám hrozily od 1.1.2012 vysoké pokuty. Potěšující je, že nová čistírna, která bude od 1.1.2012 ve zkušebním provozu, dosahuje již nyní vysokou kvalitu odpadních vod, kdy jsou stanovené limity plněny se značnou rezervou. Kalkulační vzorec ovlivnilo samozřejmě také zvýšení DPH, která k 1. 1. 2012 vzroste o 4 % ze současných 10 % na 14 %, a další nutné náklady – za úhradu vypouštění odpadních vod do vod povrchových, monitorování a čištění kanalizací, laboratorní služby, údržbu a opravy. Cenu za vodu pro rok 2012 tvoří také položka vodného. O té rozhoduje dobrovolný svazek obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovsko, který na svém zasedání v listopadu 2011 schválil zvýšení ceny vodného na 34,50 Kč/m3 s DPH ze současných 30 Kč/m3. Také u vodného má na jeho novou cenu vliv růst nákladů na údržbu sítí které je třeba krýt z nájemného, zvýšení DPH a cena elektrické energie.

Vytvořeno 7.12.2011 8:21:59 | přečteno 321x | ernest