Informace o zasedání Zastupitelstva města

univerzita.JPG

Zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová se koná v pondělí 14. března 2011 od 15.00 v zasedací místnosti městského úřadu na Olomoucké ulici.

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
  3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
  4. Podněty a připomínky občanů
  5. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
  6. Zpráva o činnosti rady města
  7. Rozpočet města na rok 2011, schválení výše finančních příspěvků
  8. Poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení:

• Společenství vlastníků jednotek domu Tyršova č. p. 1138 • Společenství vlastníků jednotek domu Západní č. p. 1240

9. Prodej pozemků: • parc. č. 3740/2, Sušice • podílu id. 637/10000 na stavebním pozemku parc. č. 2774, ul. Dr. Janského

10. Příloha k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Moravská Třebová na rok 2011

11. Vnitřní předpis města č. 2/2011, Pravidla pro udělování Ceny města

12. Aktualizovaný Program regenerace Městské památkové rezervace M. Třebová

13. Hodnotící zprávu Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 za rok 2010 a Plán zlepšování a kvality na rok 2011

14. Zpráva o přestupcích za rok 2010

15. Zpráva o činnosti Policie ČR za rok 2010

16. Různé, diskuze

Vytvořeno 8.3.2011 12:40:39 | přečteno 329x | ernest