Informace o zasedání zastupitelstva města

univerzita_0.JPG

Koná se v pondělí 4. dubna od 17:00 v zasedací místnosti městského úřadu na ulici Olomoucké.

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
  3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
  4. Podněty a připomínky občanů
  5. Prezentace projektu „Cesta od renesance k baroku“
  6. Projednání a schválení smlouvy na projekt „Cesta od renesance k baroku“
  7. Příspěvky z rozpočtu města na opravu nemovitých kulturních památek v roce 2011 v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
  8. Různé, diskuze
Vytvořeno 28.3.2011 13:08:04 | přečteno 317x | ernest