Investiční akce v roce 2010

Vedení města Moravská Třebová plánuje na rok 2010 investiční akce v řádech milionů korun. I přes finanční krizi věří, že se jim podaří projekty uskutečnit. Místostarosta Václav Mačát hodnotí uplynulý rok a představuje plány na rok 2010.

Pane místostarosto jaký byl rok 2009 co se týče investic?

Investice v roce 2009 byly velmi masivní, jak co do počtu realizovaných akcí, kterých bylo sedmdesát, tak co do výše celkových nákladů, kdy se proinvestovalo téměř sedmdesát milionů korun. Shodou okolností jsou to podobná čísla. K tomuto číslu musíte připočítat ještě deset milionů, které se investovaly do chodníků a veřejného osvětlení. Dohromady je to tedy osmdesát milionů. Jsem osobně rád, že to co jsme si naplánovali, se podařilo také zrealizovat. Samozřejmě to nebylo jednoduché.

Kde jinde se ještě investovalo?

Poměrně dost peněz jsme investovali do přípravy dalších projektů města. To znamená do projektových dokumentací různých investiční akcí. Patří mezi ně zvláště dokumentace pro lokality na výstavbu rodinných domů, projekty do rozvoje cestovního ruchu nebo opravy ulic, kanalizace atd. Co se týče samotné připravenosti projektů, tak ta je v současné době velmi dobrá a máme velkou zásobu akcí, které bychom mohli realizovat. Nyní to bude záležet na finančních možnostech města, respektive na příležitostech, které vzniknou díky dotacím a grantům.

Je něco, co se v minulém roku nepovedlo?

Tak samozřejmě, že se něco nepovedlo, ale může to být jenom můj názor. Já osobně považuji za nešťastné, že se nepodařilo schválit projekt kongresového centra. Je potřeba urychleně něco udělat s budovou bývalé dětské nemocnice. Rozhodnutí tento objekt zakonzervovat není podle mého názoru nejlepší. Jsem také zklamán, že zastupitelstvo města neschválilo výstavbu obchodního centra v areálu bývalé Hedvy. Je to lokalita zaneřáděná starým průmyslem a zastupitelstvo nedalo zelenou k tomu, aby se tento stav změnil. Poslední, co považuji za nedořešené a bude nám to bránit v některých našich záměrech v oblastech rozvoje bydlení, je, že zatím nemáme ještě úplnou dohodu o pozemcích v lokalitě jihozápad s nemocnicí v Moravské Třebové. Řekl bych, že ta jednání, která vedeme s vedením nemocnice, jsou velmi vstřícná a korektní, snažíme se najít řešení akceptovatelné pro obě strany. Zatím jsme ale nuceni bohužel přípravné práce přerušit. Dokud není vyjasněná situace, nelze do toho dále investovat. Pravděpodobně proto budeme muset změnit priority u přípravných prací na lokalitách pro bydlení. Dnes je hotova lokalita Jevíčská, ulice dostane název Na Písku. Zde jsou již některé parcely pro bydlení prodány. Předpokládám, že dostaneme do rozpočtu lokalitu Strážnického, kde v podstatě je připravena projektová dokumentace. Na rok 2011 se nabízí lokalita Třešňová alej nebo urychlíme Udánský kopec.

Jaké investiční akce plánuje město na rok 2010?

Máme velký zásobník toho, co je buď rozpracované nebo co bychom chtěli realizovat. Udělali jsme si velmi podrobný průzkum stavu našeho majetku. V jakém stavu jsou např. naše školy, školky a podobně. Abychom mohli vše realizovat, potřebovali bychom 240 milionů korun. To je samozřejmě nereálné a my s tím musíme pracovat a říct si, jaké priority máme. Jasná priorita je realizace těch projektů, na které máme schválenu dotaci, kde již máme podepsanou smlouvu o dotaci nebo máme před podpisem této smlouvy.

Jaké to jsou projekty?

Je to projekt Infrastruktura pro sport a volný čas, kde jsme 11. prosince 2009 podepsali smlouvu s dodavatelem firmou Matoušek. Termín dokončení stavby je podle smlouvy 31. 10. 2010. Očekáváme, že se stavba urychlí a bude ukončena už v září, tak aby se stihla bez komplikací příští zimní sezona. Dále je to projekt Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova. Zatím jsme ve stavu, že čekáme na schválení zadávací dokumentace od státního fondu životního prostředí. S pracemi bychom mohli začít v polovině letošního roku. Měla by proběhnout také IV. etapa regenerace panelového sídliště. Předpokládáme, že také na tuto akci získáme dotaci. Z vlastních prostředků investujeme tři miliony korun. V oblasti cestovního ruchu dobíhá projekt Hřebečské důlní stezky, kde dojde k dokončení projektu a slavnostnímu otevření v červnu letošního roku. V oblasti životního prostředí máme v plánu realizovat projekt lokálního biocentra Knížecí louka. Jde o zajímavou dotaci, kde naše spoluúčast je čtyři sta padesát tisíc korun z celkových nákladů dva miliony čtyři sta tisíc korun. Chtěli bychom také realizovat ošetření vzrostlých stromů ve městě, což je akce za 3.900 tis. korun při naší spoluúčasti 600 tisíc korun. To jsou připravené akce, které musíme udělat. Když sečteme jenom tyto položky, tak je to skoro čtyřicet milionů korun. A teď nastane rozhodování, například zda máme rekonstruovat školku na Jiráskově ulici za 20 mil. nebo nemáme? Takovýchto položek k rozhodování je více a my se musíme rozhodnout čemu dát přednost.

V listopadu proběhlo veřejné projednávání Plánu zdraví a kvality života. Co občané ve městě nejvíce postrádají?

Jedním z nedostatků, na které občané poukázali, byla chybějící cyklostezka. O stezku pro kola a in-line brusle je mezi občany velký zájem. Jako vhodná lokalita pro realizaci této cyklostezky se mi jeví Knížecí louka. Touto cyklostezkou by se propojila lokalita Piaristická a Jevíčská s Lidlem a s Boršovem. Lidé nebudou muset jet městem, ale pojedou po cyklostezce. Podle mojí představy by se měla zpracovat komplexní studie řešení této lokality a návazně na ni realizovat jako první etapu cyklostezku. Samozřejmě bude připraven projekt, ale zatím to odhadujeme na deset milionů korun. Pravděpodobně nebude možné získat dotaci, takže by finance měly jít z rozpočtu města. Existuje však určitá šance pokrýt část nákladů ze sponzorských příspěvků. Pokud se nám to podaří prosadit do rozpočtu na rok 2010, tak bychom mohli začít s pracemi již na podzim 2010.

Vytvořeno 1.2.2010 10:40:09 | přečteno 369x | ernest