Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

odpad

V současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) ukládejte použité roušky, rukavice a kapesníčky do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady neodkládejte mimo kontejnery a popelnice. Snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat. Pokud nejste nakaženi ani v nařízené karanténě, nakládejte se svými odpady jako doposud a třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.
Osoby v karanténě odpad nyní netřídí! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Snažme se minimalizovat celkový objem a množství odpadů

  • Odložme na pozdější dobu jarní úklid domů a zahrad, omezme odpad z úklidu domů a bytů, probírky šatníků apod.
  • Snižme množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.
  • Neplýtvejme potravinami.
  • Zmenšujme objem veškerých odpadů, které vyhazujeme.
  • Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.
ekokom letak pandemie A4na vysku smallsize

Vytvořeno 6.4.2020 9:26:04 | přečteno 878x | v.dokoupil