Jako první obec Pardubického kraje se hlásíme ke komplexnímu řešení sociálního vyloučení

1asz
Moravská Třebová vstoupila ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování do takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Občanům spolupráce pomůže řešit otázky dostupného bydlení, zadluženosti, sociálních služeb a bezpečnosti ve městě.
Důležitost spolupráce města a Agentury pro sociální začleňování zdůraznil starosta Tomáš Kolkop: „Zařadili jsme se mezi města, kterým se podařilo uzavřít memorandum v tzv. koordinovaném přístupu, což považuji za obrovský úspěch. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem, kteří se na tom podíleli. Náročnější část je před námi, ale věřím v trpělivost a týmovou spolupráci. Sociální a školskou oblast nelze podceňovat a už vůbec ne přehlížet. Určitě se shodneme, že budoucnost je v našich dětech, což je nedílnou součástí problematiky sociálního vyloučení.“

Moravská Třebová tímto krokem navázala na předchozí úspěšnou spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. „Občanům spolupráce pomůže řešit otázky dostupného bydlení, zadluženosti, sociálních služeb a bezpečnosti ve městě,“ uvedla lokální konzultantka Anita Stanislavová. S pracovníky Agentury se obyvatelé města mohli setkat již při výzkumu a plánování opatření v oblasti bydlení v rámci takzvané vzdálené dílčí podpory. Monitorovací výbor Agentury pro sociální začleňování nyní schválil vstup obce do KPSVL. Odborníci, zástupci institucí i veřejnost se budou moci účastnit činnosti pracovních skupin, které navrhnou řadu uskutečnitelných opatření směřujících k omezení sociálního vyloučení ve městě. Svá doporučení shrnou do Strategického plánu sociálního začleňování. „Tento dokument umožní čerpání finančních prostředků ze tří dotačních programů. Nová forma spolupráce, od které si slibujeme zejména zlepšení v klíčových tématech jako je zdraví či podpora ohrožených rodin, byla stvrzena uzavřením memoranda mezi Agenturou a Moravskou Třebovou,“ dodala Anita Stanislavová.

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástrojem pomoci městům, obcím a svazkům obcí při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování. V rámci tohoto přístupu mohou města a obce koordinovaně čerpat prostředky ze tří operačních programů. Podmínkou čerpání je vypracování strategického plánu sociálního začleňování, který obcím a městům Agentura pomáhá zpracovat.

Václav Dokoupil, mluvčí města


Vytvořeno 28.6.2019 14:26:48 | přečteno 1305x | v.dokoupil