Je nutné myslet na budoucnost

Rozpočet města na rok 2010 obsahuje více než 50 investičních akcí, na jejichž realizaci by mělo být proinvestováno přes 75 mil. Kč. Kromě akcí, o kterých se zmiňuje ve svém komentáři pan starosta, bych rád upozornil na přípravu projektů, které bude možné realizovat v dalším období.

V letošním roce bude zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace ulic Lanškrounská, Jevíčská a Piaristická. Připravena bude komplexní revitalizace ulice Piaristická, včetně parkoviště za městským úřadem, a Rybního náměstí. Dále pracujeme na zadání studie budoucí podoby Svitavské ulice, kde by mělo být pamatováno mimo jiné na pruhy pro cyklisty. Hotov bude také projekt na infrastrukturu lokality pro další výstavbu rodinných domů na ulici Strážnického a dokumentace volnočasového areálu v lokalitě Knížecí louka včetně stezky pro cyklo a in-line. Realizace těchto projektů bude v dalších letech záviset na prioritách zastupitelstva města a zejména na možnostech financování. Při dodržení struktury rozpočtu, tak jak byl schválen, bude zůstatek finančních prostředků na účtu města k 31. 12. 2010 činit 42 mil. Kč. Tím jsou vytvořeny podmínky pro další investice do rozvoje města.

Přitom je však třeba otevřeně říci, že jsou ve schváleném rozpočtu nedostatečně pokryty nezbytné výdaje na údržbu majetku města. Týká se to zejména základních a mateřských škol, kde je stav v řadě případů neuspokojivý až havarijní, a to i přes navýšení těchto výdajů v posledních letech. Do budoucna je třeba hledat řešení, jak vedle rozvojových investic vytvořit dostatečné zdroje na péči o majetek města.

Václav Mačát, místostarosta města

Vytvořeno 25.3.2010 10:32:29 | přečteno 350x | ernest