Jedna dotace na propagaci Českomoravského pomezí vyúčtována, o další zažádáno

Svazek obcí Českomoravské pomezí byl oficiálně založen až v létě roku 2007. Zakladatelskou smlouvu podepsali starostové Litomyšle, Poličky, Svitav, Moravské Třebové a Vysokého Mýta.

Představitelé těchto měst si uvědomují, že jedině propagací všech atraktivit, které lze na území celé turistické oblasti nabízet dokážeme udržet návštěvníky v našem regionu déle.Spolupráce v oblasti turismu má však v našem regionu mnohem delší trvání. Území Českomoravského pomezí kopíruje turistický region, který mnozí čtenáři znají pod názvem Svitavsko. Propagace této turistické oblasti probíhá již od roku 2005 díky podpoře evropských fondů. Realizován již byl infokatalog, brožura Na kole Krajem Smetany a Martinů, trhací mapy, multimediální CD ROM a plakáty oblasti. Právě dokončený projekt byl zaměřen na zhotovení dalších propagačních materiálů a tiskovin, na marketingovou podporu Českomoravského pomezí a na vytvoření loga oblasti. Celkové náklady na tento projekt jsou asi 1.335 tisíc Kč, z toho 1.095 Kč tvoří uznatelné náklady. Žadatel by se na realizaci projektu měl podílet pouze 10% z uznatelných nákladů, 75% všech uznatelných nákladů by mělo být financováno z Evropských fondů a 15% hradí ze svých prostředků Pardubický kraj. Ve velkém nákladu byla vydána opět nezbytná mapa oblasti, novinkou je zimní mapa s vyznačením možnosti sjezdového i běžkového lyžování dále brožura lákající na turistické atraktivity Českomoravského pomezí, propagační materiál zaměřený na pěší turistiku, na cykloturistiku a image brožura o Českomoravském pomezí. V rámci marketingové podpory byla realizována kampaň v médiích, proběhla prezentace na šesti domácích veletrzích cestovního ruchu a vytvořena byla řada propagačních předmětů a samozřejmě samostatné webové stránky oblasti a nezbytné logo. Na tuto právě dokončenou kampaň by měl volně navázat projekt s názvem „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami – propagační a koordinační kampaň turistické oblasti“, který se snaží získat podporu v rámci tzv. ROPu NUTS II Severovýchod. Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschop­nosti turistické oblasti Českomoravské pomezí a zvýšení přínosů plynoucích subjektům na území turistické oblasti. Ke splnění tohoto cíle byl sestaven soubor aktivit, jejichž realizace by měla zvýšit návštěvnost. Marketingové aktivity budou zaměřeny jak na současné i potenciální návštěvníky tak na zprostředkovatele služeb (cestovní kanceláře, agentury) a zástupce médií. Celkové náklady projektu, jehož realizace je naplánována na 31 měsíců jsou 3.962 tisíc Kč. Z toho předpokládáme dotaci ve výši 92,5% (85% z EU, zbytek Pardubický kraj). Rozhodnutí o podpoře projektu by mělo padnout nejpozději v červnu tohoto roku. Poté vás budeme informovat přesněji o veškerých plánovaných výstupech projektu.

Vytvořeno 26.5.2008 10:52:19 | přečteno 351x | ernest