Jednání o budoucnosti nemocnice pokračují

nemocnice duben

V úterý 3. dubna jednali zástupci Pardubického kraje a Města Moravská Třebová se současnými vlastníky budov, kteří je v loňském roce nabídli kraji k odkupu. Místo odkupu starých budov kraj vážně zvažuje stavbu nové moderní budovy na pozemku po bývalé dětské nemocnici naproti stávajícímu areálu.

Důvodem je především skutečnost, že znalecký posudek zadaný majiteli trojnásobně přesahuje znalecké posudky, které si nechal zpracovat Pardubický kraj. Dle prvních předpokladů by při rychlém zahájení projektování mohla být stavba dokončena nejpozději koncem roku 2020.

„Pokud proti sobě stavíme variantu odkupu starých objektů, jejichž nezbytná rekonstrukce by při střízlivém odhadu znamenala desítky dalších milionů korun a porovnáme cenu výstavby nového objektu nemocnice na přilehlém pozemku, pak je jednoznačné, že nová stavba bude již zadáním odpovídat poskytování péče ve druhé dekádě dvacátého prvního století, přitom se z hlediska celkových nákladů pro rozpočet kraje obě varianty velmi blíží. Musíme totiž přičíst také odstavení starého centrálního uhelného zdroje tepla a pořízení nových blokových kotelen, dále také zateplení budov, rekonstrukci stravovacího provozu a zvýšení standardu pro pacienty na lůžkových odděleních a v Moravské Třebové též výstavbu nového výjezdového stanoviště ZZS. To vše je nyní na stole za všech okolností. Proto jsme se na jednání shodli, že nový objekt nemocnice je vhodnější pro pacienty i zřizovatele. Nyní budeme jednat s městem o převodu pozemků po bývalém dětském oddělení na kraj, ale také budovy polikliniky. Je logické, aby v Moravské Třebové byl jeden vlastník, jeden provozovatel," uvedl hejtman Martin Netolický.

Další postup jednání přiblížil krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Především bych chtěl poděkovat současným vlastníkům za dnešní vstřícné jednání, které bude pokračovat začátkem května, kdy si vyměníme nový návrh nájemní smlouvy a definujeme také podmínky údržby stávajících budov,“ uvedl radní Ladislav Valtr, který nastínil možný rozvoj zdravotnictví ve městě. „Vedle krajských nemocnic akutní péče nezapomínáme ani na další zdravotnická zařízení. Lůžka pro následnou péči budou stále potřebnější součástí zdravotnictví v kraji, proto naše pozornost a podpora těchto zařízení má své jasné opodstatnění a perspektivu,“ doplnil Valtr.

Stabilizaci situace vnímá pozitivně také starosta Moravské Třebové Miloš Izák. „Je pro nás velmi důležité, že Pardubický kraj vnímá udržení a zkvalitnění zdravotnické péče ve městě jako jednu ze svých priorit. Již před časem jsme debatovali o výstavbě nové stanice krajské záchranky na okraji města. Vzhledem k současnému stavu jednání s vlastníky se nám jeví možná výstavba nové nemocnice jako velmi dobrá, jelikož tím bude vyřešena nejen stanice záchranné služby, ale především bychom mohli získat moderní zdravotnické zařízení v centru města. Tento záměr je důkazem stability zdravotnictví v Moravské Třebové,“ řekl starosta Moravské Třebové Miloš Izák.

Zajištění kvalitní péče pro obyvatele Moravské Třebové a rychlé vyřešení majetkoprávních záležitostí je důležité také pro nového ředitele nemocnice Pavla Havíře. „Jako nemocnice před sebou máme řadu výzev. Nebudeme rozšiřovat služby, ale chceme ty stávající pozvednout na vyšší úroveň tak, aby byla zajištěna komplexní a kvalitní zdravotnická péče. V tomto ohledu hraje stěžejní roli ambulantní péče, kterou využívá většina občanů města. Pokud se bude zvyšovat kvalita ambulantních služeb, rozšíří se také spádová oblast samotné nemocnice. Vzhledem k demografickému vývoji je neméně důležité zlepšit také péči v LDN. Pevně věřím, že se podaří celou záležitost brzy vyřešit, abychom mohli rozvoj nemocnice začít naplňovat,“ uvedl ředitel nemocnice Pavel Havíř.

tisková zpráva Pardubického kraje

Vytvořeno 4.4.2018 13:43:06 | přečteno 1321x | v.dokoupil