Ještě jednou čísla popisná

Na stránkách Moravskotřebovského zpravodaje byla opakovaně zveřejněna výzva majitelům domů, aby po vyzvednutí příslušných tabulek na Občanském informačním centru Městského úřadu v Moravské Třebové označili budovy, které vlastní, čísly popisnými.

Většina vlastníků nemovitostí tak učinila – stále však vidíme neoznačené domy. Počet nevyzvednutých tabulek se blíží číslu 300! Zdůrazňuji proto, že zákon o obcích ukládá vlastníku nemovitosti povinnost označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Pokud tak neučiní fyzická osoba, dopustí se přestupku podle § 47b zákona č. 200/1990 Sb., za který lze uložit pokutu až do výše 10 000,– Kč. Stejnou sankcí pamatuje zákon o obcích na právnické osoby.

Do konce měsíce října letošního roku se uskuteční plošná kontrola označení budov na území města a následně mohou nedbalí vlastníci očekávat uložení příslušné sankce. Považujte prosím toto upozornění za vstřícný krok úředníků, kteří mají prioritní zájem o řádné označení budov ve městě, nikoliv o ukládání pokut. Ještě chvíli je čas předejít nepříjemnému úřednímu jednání řádným označením svého nemovitého majetku. JUDr. Jana Blahová, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka MěÚ

Vytvořeno 20.8.2008 13:55:13 | přečteno 412x | ernest