K některým přestupkům občanů v roce 2005

Odbor kancelář starosty a tajemníka Městského úřadu projednal v minulém roce 134 přestupků. Pokud jde konkrétní skutkové podstaty, lze konstatovat, že zásadním způsobem vzrostl v porovnání s předcházejícím obdobím počet přestupků proti veřejnému pořádku. Mírný nárůst byl zaznamenán u přestupků na úseku zbraní a střeliva (jedná se o administrativní pochybení majitelů zbrojních průkazů a průkazů zbraní). Přestupky proti občanskému soužití nebo proti majetku zůstávají početně zhruba na úrovni roku 2004. U majetkových přestupků byl však zaznamenán vyšší podíl mladistvých na páchání těchto přestupků.Moravská Třebová tak jako v předchozích letech projednává také přestupky za obce Vranová Lhota, Třebařov, Gruna, Staré Město, Linhartice, Rychnov na Moravě, Rozstání, Mladějov na Moravě, Borušov a útěchov a to na základě veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy. Podíl zmíněných obcí na celkovém počtu výše zmíněných přestupků byl minimální.Samostatné evidenci podléhají pokuty na úseku dopravy a vnitřní správy.

Vytvořeno 26.1.2006 13:04:55 | přečteno 307x | ernest