K úklidu chodníků v zimním období

Sezónním problémem současnosti je úklid chodníků. I touto cestou proto chceme upozornit, že zajišťovat úklid chodníků před domy je v zájmu vlastníků nemovitostí. V ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění je stanoveno, že vlastník nemovitosti, která hraničí s místní komunikací v zastaveném území obce, odpovídá za škody (např. úraz), jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem. Poškozený, který prokáže, že úraz se stal na chodníku přiléhajícímu k určité nemovitosti, může po vlastníku takové nemovitosti požadovat náhradu škody, např. bolestné, náhradu za ztížení společenského uplatnění (pokud má úraz trvalé následky), náhradu za ušlou mzdu, náhradu za poškozené věci... Podceňovat situaci se nevyplácí.

Vytvořeno 16.1.2006 17:27:50 | přečteno 355x | ernest