Kabelizace elektrického vedení v ulici Lanškrounská

kabelizace

V termínu 13. 1. – 30. 6. probíhá v ulici Lanškrounská náhrada nadzemního elektrického vedení kabelovým vedením uloženým v zemi. Investorem je ČEZ distribuce a.s. a výkopy probíhají převážně v chodnících. Díky opravě se obyvatelé dočkají zvýšené kapacity distribuční sítě i nové zámkové dlažby na chodnících.

Z důvodu nevyhovujícího stavu distribuční sítě, která nedovoluje připojovat nové odběratele ani navyšovat příkon stávajících přípojek, bude provedena kabelizace elektrického vedení v ulici Lanškrounská. Stavební práce budou postupně probíhat od křižovatky s ulicí Olomoucká po křižovatku s ul. Na Stráni. Dále částečně na ulici Josefská, se zásahy do přilehlých ulic Mlýnská, Lázeňská, Jateční, Sluneční a Olomoucká.

Stavební práce realizuje firma AKVAMONT Svitavy s.r.o. a spočívají v demontáži starého nadzemního vedení nízkého a vysokého napětí a nahrazení novým kabelovým vedením uloženým v zemi. Výkopy budou převážně v chodnících a způsobí krátkodobá omezení pro pěší i automobilovou dopravu. Kontakt: info@akvamont.cz, tel. 602151250.

Navazující akcí bude pokládka nového asfaltového povrchu na ulici Lanškrounské, která je investicí Pardubického kraje.

Josef Jílek, odbor investic a správy majetku

Vytvořeno 21.1.2020 11:11:32 | přečteno 712x | v.dokoupil