Komunální odpad - vrácení přeplatků

Poslední díl o komunálním odpadu patří vrácení přeplatku v případě, že poplatník zemře, či se z trvalého bydliště odstěhuje.Pokud poplatník zaplatí poplatek na začátku roku a v průběhu tohoto roku se odstěhuje mimo Moravskou Třebovou (tzn. že si přihlásí trvalý pobyt na území jiného města) má podle zákona 337/1992 Sb. nárok na vrácení vzniklého přeplatku.

Dále postupuje tak, že doručí žádost o vrácení poplatku na odbor majetku města a komunálního hospodářství (OMMKH). Na základě této žádosti, vrátíme přeplatek buď na účet, který poplatník uvede ve své žádosti nebo na adresu jeho nového bydliště. Pokud se jedná o vrácení přeplatku po zemřelém občanovi je postup o něco obtížnější avšak ne nemožný. Přeplatek se musí přihlásit do dědického řízení. Jinak nemůže být vrácen. To znamená, že pozůstalý nahlásí notářce vyřizující pozůstalost výši přeplatku, kterou mu sdělí na odboru MMKH. Jakmile obdrží Usnesení od soudu, ve kterém je přeplatek zanesen, pak se s tímto dostaví na odbor MMKH, kde s ním pracovnice sepíše žádost na vrácení. Poté se přeplatek vrací buď na účet nebo adresu pozůstalého. Zákonem stanovená lhůta na vrácení poplatku je 30 dní. Odbor majetku města a komunálního hospodářství

Vytvořeno 6.4.2009 9:32:37 | přečteno 1331x | ernest