Konkurz na ředitele školských zařízení

pardubicky kraj

Pardubický kraj vyhlásil na základě usnesení Rady Pardubického kraje R/911/18 konkurz na ředitele školských zařízení.

Náležitosti přihlášky:

  • úředně ověřené kopie dokladů o ukončeném vzdělání potvrzující odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • přehled o průběhu předchozích zaměstnání
  • strukturovaný životopis v českém jazyce
  • koncepce dalšího rozvoje školy či školského zařízení (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce
  • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy či školského zařízení ne starší 2 měsíců
  • u uchazečů na obsazení pracovního místa ředetele/ky dětského domova doložit psychologický posudek o psychické způsobilosti (nebo doklad o jeho objednání) dle § 18 a § 18a zák. č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přihlášku zašlete nejpozději do 21. března 2018. Seznam školských zařízení včetně dalších informací naleznete v následujícím souboru:

ikona souboru Konkurz Pardubického kraje

Vytvořeno 6.3.2018 12:34:37 | přečteno 504x | v.dokoupil