Kultura v Moravské Třebové dostává nový směr

Zastupitelstvo města na svém zasedání 16. října 2006 schválilo novou Koncepci kultury města Moravská Třebová, kterou vypracovala ředitelka Kulturních služeb Mgr. Libuše Gruntová. Tato koncepce kultury počítá s využitím obrovského potenciálu zámku, který je unikátní renesanční stavbou, ale je zatím nedoceněný , vysvětluje ředitelka. V současné době na zámku sídlí tři organizace - Kulturní služby města, které mají na starosti expozice na zámku a nádvoří, kde pořádají různé kulturní akce, Městská knihovna Ladislava z Boskovic a Základní umělecká škola. Kulturní služby plánují zatraktivnit zámecké expozice především zapojením turistů do různých aktivit během prohlídky, které by v návštěvnících zanechali hlubší zážitek a motivovali je k opětovné návštěvě, navázat na historii a fabulovat příběhy a pověsti stahující se k zámku a městu Moravská Třebová. Plánují alespoň jednou měsíčně zajistit na nádvoří zámku různé kulturní akce pro rodiny s dětmi, tématické večery v prostorách zámecké kavárny, která se připravuje v prostorách Magdalenina sálu, večerní prohlídky zámeckých expozic a zatraktivnění Rytířského sálu vybavením alespoň replikami rytířské výzbroje. Dalším významným krokem je zpřístupnění zámeckých sklepů a využít je jako prohlídkové okruhy. Vybudovat zde dobovou mučírnu se stylovými donucovacími prostředky a nástroji za použití zvukových a světelných efektů. K zatraktivnění zámku a zájmu návštěvníků jistě přispěje i otevření zámeckých expozic k občanských obřadům jako jsou svatby. Mezi další cíle Kulturních služeb patří koordinace činností organizací sídlících na zámku a jejich využití k oživení zámku, zejména při různých kulturních událostech. Tato koordinace byla již uplatněna při slavnostním zahájení sezóny na zámku 3. dubna 2006. Velkým plánem je otevření zámecké kavárny, která by zajišťovala občerstvení při kulturních akcích, a návštěvníci by zde mohli strávit klidné odpoledne či večer po prohlídce zámku. V současné době turisté opouštějí areál zámku téměř ihned po prohlídce, protože zde nemají žádnou jinou možnost využití, říká Gruntová. Celý areál zámku by v budoucnu měly dokreslovat zámecké zahrady v zámku a podzámčí, na které byl již vyhotoven projekt, ale zatím nejsou zajištěny potřebné finanční zdroje (cca 30 mil. Kč). Tyto zahrady by měly sloužit jako park a relaxační zóna. Plány mají Kulturní služby i s městským muzeem, kulturním centrem, kinem, divadlem a dalšími kulturními subjekty a organizacemi, které se do tohoto konceptu kultury zapojili. Chtěli bychom udržet v povědomí široké veřejnosti festivaly, které jsou pro Moravskou Třebovou typickou značkou, dělají ji věhlas a mají tradici jako např. Dny Slovenské kultury a Kejkle a kratochvíle,mezinárodní fotofestival, Moravskotřebovské arkády a podobně, říká Gruntová a dodává Chceme zvýšit úroveň těchto festivalů především vhodným výběrem interpretů a kvalitním zázemím . Z uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že Moravská Třebová je město s obrovským potenciálem kulturního dědictví a pestrou nabídkou zajímavých kulturních aktivit a festivalů, která je schopna uspokojit potřeby a zájmy nejen místních obyvatel, ale i přespolních návštěvníků.

Vytvořeno 24.10.2006 15:54:54 | přečteno 429x | ernest