Kulturní služby pod vedením nové ředitelky

ksmt rozhovor

Od 1. 9. stojí v čele Kulturních služeb města Moravská Třebová scénografka Marie Blažková. „Moravská Třebová se musí stát místem, kam se lidé chtějí vracet, kde se chtějí bavit a prožívat výjimečné kulturní zážitky. Chci nabídnout městu pestrou škálu kvalitní umělecké produkce, která bude reagovat na aktuální poptávku,“ říká ředitelka.  


MgA. Marie Blažková vystudovala střední uměleckou školu se zaměřením na užitou malbu, následně úspěšně absolvovala Janáčkovu akademii múzických umění v oboru scénografie, jevištní a kostýmní výtvarnictví. Podílela se na realizaci více jak 40 inscenací v Čechách i zahraničí. V poslední době pracovala jako manažerka mateřského centra. V následujícím rozhovoru přinášíme další podrobnosti.

Je pro Vás práce pro město výzva?

Moravská Třebová je okouzlující a krásné město plné historie. Mám zde rodinu, miluji místní přírodu a unikátní památky. Chci svoje nadšení přenést i do podvědomí ostatních. V poslední době se vytratila hrdost obyvatel na naše město. Umělci a historici, se kterými jsem v kontaktu, přitom mluví o krásném místě s fenomenální historií. Kultura není jen o zábavě. Měla by také vzdělávat, přinášet lidem prožitky a dotyky, které je posunou dál.

Jaké budou vaše první kroky?

Mám ráda kreativitu a nové výzvy. Co nejdříve plánuji cestu na Ministerstvo kultury ČR, je potřeba zajistit financování a rozpočet organizace s využitím grantových zdrojů. Zároveň je nutné provést náročnou inventarizaci deponovaných  předmětů, které jsou v majetku města, čítajících přes 30 000 kusů. Chci osobně poznat všechny zaměstnance a prozkoumat detailní chod celé organizace. Jako prioritu vnímám síťování na úrovni občanů města, ale i dalších spolků, škol a institucí města. Ve vazbě na případnou spolupráci už jsem zahájila jednání s okolními městy i s řediteli divadel a kulturních center.

Na čem je potřeba pracovat?

Ráda se budu podílet na hledání vhodného a důstojného prostoru pro hudební a divadelní představení, který zde zatím chybí. Divadla potřebují disponovat dostatečným zázemím a technikou. Proto zde doposud působí jen zájezdní divadla. Muzeum i sál základní umělecké školy jsou pro hudební akce z akustického hlediska nevyhovující. Připravuji také kulturní program, který dokáže veřejnost zaujmout netradiční a zábavnou formou. Kultura by také neměla zapomínat na bohatou historii. Stávající organizační struktura by se měla rozdělit na samostatné kulturní služby ve spojení s městským kinem, a zámek s muzeem. Bohaté historii města tak bude věnována patřičná pozornost. Do probíhající kulturní sezóny již nechci nijak výrazně zasahovat. Tvorba a aktualizace plánu akcí na rok 2020 ale už začala.

Václav Dokoupil, mluvčí města


Vytvořeno 2.9.2019 13:58:58 | přečteno 2706x | v.dokoupil