Kulturní služby vyhlašují soutěž na vytvoření nového loga

3b61b1bb0b6f06384db3204116a32e94
Předmětem soutěže je grafický návrh jednotného vizuálního stylu. Součástí návrhu jednotného vizuálního stylu bude logo(grafický symbol, značka organizace) a logotyp (slovní označení organizace) pro kulturní služby, zámek i muzeum Moravská Třebová. Uzávěrka pro podání návrhů je 14. března.
Kulturní služby města Moravská Třebová vyhlašuje soutěž na vytvoření loga a logotypu:

KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ZÁMEK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

MUZEUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Cílem vytvoření vizuálního stylu je jednotná prezentace kulturních zařízení města. Uzávěrka návrhu: 14. března. Odměna: Celkové finanční odměny 5 000 Kč + vytvoření manuálu v hodnotě 45 000 Kč. Kategorie: grafický design

O soutěži

Předmětem soutěže je grafický návrh jednotného vizuálního stylu. Součástí návrhu jednotného vizuálního stylu bude logo (grafický symbol, značka organizace) a logotyp (slovní označení organizace). Logo a logotyp bude základem jednotného vizuálního stylu destinace pro propagaci v rámci České republiky i v zahraničí.

Logo by mělo vystihovat oblast, kterou organizace zastupuje. Logotyp by měl vyplývat ze jména spolku „KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, ZÁMEK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, MUZEUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ“.

Loga a logotypy a následně zpracované základní logomanuály tohoto vizuálního stylu se budou využívat v rámci webové prezentace oblasti, na sociálních sítích a i ve všech tištěných materiálech, které organizace vydá. Je důležité, aby bylo logo pochopitelné i v zahraniční a z toho vyplývá potřeba, aby existovala možnost logotyp přeložit do anglického jazyka.

Požadavky

Barevnost log a logotypu není ničím determinována. Jeho umístění při tisku může být jak vertikální, tak i horizontální. Jedná se o logotypy jedné organizace a jejích dílčích částí. Preferujeme propojenost mezi logy.

Každý účastník může předložit pouze jeden návrh log. Logomanuál není předmětem této soutěže, ale bude vytvořen následně na základě jejich výsledků.

Loga a logotypy musí být provedeny v maximálním rozměru 150 x 150 mm a v minimálním rozměru 15 x 15 mm, v elektronické podobě ve formátu PDF, a to v následujících variantách:

  • barevné provedení,

  • černobílé provedení,

  • inverzní barevné provedení,

  • inverzní černobílé provedení,

  • a některé příklady aplikace, např.: hlavičkový papír, vizitka, plakát na akci,…

Přihlášení prací

Zájemci o účast v soutěži předloží vyhlašovateli průvodní dopis s kontaktními údaji spolu se soutěžním návrhem splňující požadavky zadání, nejpozději do pátku 14. března 2020.

Dopis musí být doručen do uvedené doby na adresu: Kulturní služby města Moravská Třebová, Svitavská 18, 57101 Moravská Třebová v uzavřené obálce označené nápisem „Neotvírat – soutěž VIZUÁLNÍ IDENTITA KSMT“ popřípadě elektronicky na email: reditel@ksmt.cz , do předmětu napsat: „Soutěž VIZUÁLNÍ IDENTITA KSMT“

Hodnocení a odměny

Ze soutěžních návrhů, které splnily požadavky na zadání, vybere hodnotící komise na základě stanovených kritérií 3 nejlepší soutěžní návrhy, které následně finančně odmění, a zároveň bude vybrán vítěz soutěže, se kterým spolek uzavře smlouvu na vytvoření vizuální identity/logomanuálu.

  • 1. místo – 3.000 Kč a smlouva na zpracování celého projektu vizuální identity v max. hodnotě 45 000 Kč včetně DPH

  • 2. místo – 1.500 Kč

  • 3. místo – 500 Kč

Marie Blažková, ředitelka kulturních služeb
Vytvořeno 20.2.2020 | přečteno 1702x | v.dokoupil