Lidé označili deset aktuálně největších problémů ve městě

O problémech města diskutovali občané ve čtvrtek 10. června na veřejném fóru. Společně se zástupci městského úřadu stanovili deset nejpalčivějších, které je potřeba urychleně řešit. Zejména se jedná o rekonstrukci mateřské školy Jiráskova, pozemkové úpravy nebo výstavbu cyklostezek.

Desítky obyvatel Moravské Třebové zamířily ve čtvrtek do muzea na veřejné fórum. Lidé měli jedinečnou možnost říci, co jim ve městě chybí a co by se mělo změnit. Stanovili žebříček problémů, kterým se budou radní dále zabývat.

V oblasti vzdělávání občany nejvíce trápí špatný stav budov mateřské školy Jiráskova. „Mateřská škola Jiráskova je největší školkou v Moravské Třebové. Obecně je nutno říci, že školky ve městě jsou plně obsazené. To nás samozřejmě těší. Jsme rádi, že se rodí nové děti. Pro město je to velký přínos do budoucnosti. Školka na Jiráskově ulici byla postavena v sedmdesátých letech. To znamená, že v současné době už nevyhovuje všem hygienickým a bezpečnostním podmínkám. Je pravda, že rekonstrukce představuje velké finanční náklady. V radě a v zastupitelstvu jsme se rozhodli, že minimálně první etapu oprav bychom zahájili v roce 2011. Finanční náklady na opravu budou rozděleny na dvě části. Víme, že byla sepsána petice od rodičů, jejichž děti školku navštěvují. Je také fakt, že zatím oprava školky nebyla v prioritních akcích města,“ vysvětlil starosta Josef Ošťádal.

Lidé diskutovali rovněž o komplexních pozemkových úpravách a budoucích cyklostezkách. „Samotný název občanům asi nic neřekne. Pravděpodobně kdyby nebyl na veřejném fóru problém důkladně vysvětlen, tak nedostane ani velkou podporu. Osobně jsem rád, že se umístil na druhém místě. S touto komplexní úpravou totiž souvisí cyklostezky, které mají propojit Moravskou Třebovou s okolními obcemi. Z jižní strany s Útěchovem a ze severní se Starým Městem. Tím, že se to nebude řešit pomocí klasických cyklostezek, které zpravidla vedou podél komunikace, ale komplexními pozemkovými úpravami, vzniknou pohodlné cesty v polích. Ty se dají použit jak pro cyklisty, tak pro drobnou zemědělskou techniku. Tím pádem stezky povedou i podél lesa, dále od komunikace. Myslím si, že je to určitě lepší, než budovat speciální cyklostezky hned vedle komunikace. Velkou výhodou těchto komplexních pozemkových úprav pro město je, že jsou akcí státu a sice pozemkového úřadu. Takže veškerou zodpovědnost za realizaci a finance na sebe bere stát. Pro město je to výhoda, protože výstavba jedné cyklostezky vyjde možná i více než na deset milionů korun. Jsou to vysoké finanční prostředky, které můžeme ušetřit na jiné akce ve městě. S výstavbou cyklostezek nezačneme určitě v letošním roce. V rámci pozemkových úprav musíme totiž nejdříve vyřešit majetkové vztahy. Vyřešit tyto problémy s majiteli není vůbec jednoduché,“ vysvětlil starosta.

V sociální oblasti lidem nejvíce schází chráněné bydlení a nízkoprahové centrum pro děti a mládež. „Myslím si, že je potřeba také otevřít v domově důchodců oddělení pro osoby s demencí. Specializované centrum mají sice v Litomyšli v nemocnici, ale tam je naše občany těžké umístit,“ uvedla Gita Horčíková. Starosta Josef Ošťádal problém chráněného bydlení bere velmi vážně. Na veřejném fóru se totiž na předních pozicích umístil i v minulém roce. „Klienti denního stacionáře Domeček chtějí také založit vlastní rodinu, mít svůj samostatný život a nebýt stále závislí na rodičích. Musíme si ale přiznat, že tato aktivita je velice dobře rozvinuta ve vyspělých státech. U nás na to prozatím nejsou peníze. Můžeme se bavit o zbudování takového bydlení v denním stacionáři, kde jdou ještě volné prostory, které by se mohly za tímto účelem zrekonstruovat na chráněné byty. Nejde však jenom o rekonstrukci. U chráněného bydlení je potřeba brát v potaz i provozní náklady, které s tím úzce souvisí. Myslím si, že někdy snad v dohledné době přijde čas, kdy se toto bydlení bude realizovat. Ale nechci zde uvádět žádné závazné termíny,“ dodal starosta.

Až na sedmém místě se letos umístil problém s víceúčelovým sálem ve městě. Oproti minulé anketě je to propad o pět míst. „Trošku mě mrzí, že víceúčelový sál ve městě nebyl občany více podpořen, ale to se může po vyhodnocení ankety občany ještě změnit. Já osobně tento problém vnímám velmi nepříznivě. Je to opravdový deficit města. Všechna okolní města víceúčelový sál mají. Sice máme možnosti, kde pořádat plesy a zábavné pořady, tím myslím sál Na písku, na zámku, ve dvoraně muzea. Ale přece jenom takový ten klasický divadelní dům nemáme. Zástupci na veřejném fóru skutečně spíše mysleli na zeleň a kvalitní životní prostředí, na cyklostezky nebo zdravotnictví a sociální oblast. Ale jak jsem už zmínil, anketa může pořadí důležitosti těchto problémů změnit. Pro nás ale sál zůstává velkou prioritou,“ uvedl Josef Ošťádal.

Ožehavým tématem ve Třebové je rovněž dopravní situace. Stále nedořešená zůstává křižovatka a parkoviště u obchodního domu Kubík. Lidé poukazují na parkování, stav místních komunikací a v některých ulicích na špatné chodníky. „Stav komunikace a parkoviště u „Kubíka“ nám není vůbec lhostejný. Bohužel toto částečně zpevněné parkoviště je v majetku pana Kubíka. Hledáme cesty, jak se s ním domluvit. Problém je v tom, že pan Kubík není z Moravské Třebové a s městem asi zase tak moc necítí. Samozřejmě je možné zahájit jednání o výkupu této plochy, je však otázkou, jakou částku by požadoval. S panem Kubíkem souvisí i zmiňovaná křižovatka. Jelikož je majitelem pozemku, musíme s ním jednat o možném rozšíření komunikace. To je zatím ve fázi jednání. Prozatím se musíme bohužel smířit s tím, že doprava v této části města bude obtížnější,“ konstatoval starosta.

Zástupci radnice mimo jiné slíbili zlepšení údržby zeleně a čistoty ve městě. Chtějí nadále zlepšovat komunikaci s občany. Radní se budou problémy, které lidé nastínili na veřejném fóru, zabývat. Možnost vyjádřit se dostanou všichni obyvatelé Třebové, a to ve speciální anketě, která je součástí červencového čísla zpravodaje. Dotazník také najdete v příloze.

PřílohaVelikost
ikona souboruanketní lístek nový47 KB
Vytvořeno 23.6.2010 13:30:11 | přečteno 342x | ernest