Lidé označili deset aktuálních největších problémů ve městě

Podpora rozvoje chráněného bydlení, chybějící víceúčelový sál pro kulturní účely, vybudování R35 a R43 s odpovídajícím přivaděčem, chybějící cyklostezky a cesty pro in-line bruslení nebo řešení křižovatky u ZŠ Čsa.

To je prvních pět z deseti největších problémů Moravské Třebové, které označili zástupci veřejnosti na včerejším fóru Zdravého města a místní Agendy 21 s představi­teli města.

Přítomné uvítal starosta Moravské Třebové Josef Ošťádal a zároveň politik zodpovědný za Projekt Zdravé město a MA 21 místostarosta Miloš Izák. Necelá stovka lidí se tak mohla vyjádřit k situaci v dopravě, vzdělávání, kultuře, sportu, podnikání a zaměstnanosti, životnímu prostředí, sociální oblasti nebo prevenci sociálně patologických jevů.

Oblast, která lidi nejvíce trápí, je nedostatečná podpora chráněného bydlení ve městě. „Chápeme že všichni poskytovatelé sociálních služeb ve městě chtějí svým klientům poskytnout co nejlepší podmínky pro život. Bude to pro nás téma k jednání. V současné době, ale potřebujeme v Moravské Třebové co nejdříve vyřešit bydlení pro mladé lidi, abychom je udrželi ve městě. Musíme urychlit přípravu pozemků pro výstavbu rodinných domů,“ řekl starosta města Josef Ošťádal.

Na druhém místě se pak umístil chybějící víceúčelový sál pro kulturní účely. „Souhlasím s občany. Je to opravdový deficit města. Naším úkolem bude najít vhodnou lokalitu, kde by mohl být odpovídající sál vystavěn,“ sdělil Ošťádal.

Třetí místo patří vybudování silnice R35 a R43 s odpovídajícím přivaděčem. „Vyřešit tento problém není bohužel jenom v kompetenci města. Je dobře, že mají lidí v Moravské Třebové dlouhodobé myšlení. Obě silnice by městu velmi pomohly. Snažíme se na různých jednáních svazků tento záměr prosazovat. Jak jsem již ale řekl, není to jenom věcí města, ale i koncepce dopravy celé ČR,“ řekl starosta.

Na čtvrté místo pak občané dosadili chybějící cyklostezky a cesty pro in-line bruslení. „V současné době připravujeme ve spolupráci s obcí Útěchov cyklostezku podél komunikace druhé třídy na Letovice. Obec Staré Město má zájem o vybudování cyklostezky mezi Moravskou Třebovou a svou obcí,“ dodal Josef Ošťádal.

Páté místo obsadilo řešení křižovatky u první základní školy na ulici Čsa. Šesté až desáté místo zaujímá nízkoprahové zařízení pro mládež, urychlená revitalizace objektu bývalého dětského oddělení, zateplení budov a oken ZŠ a MŠ, projednávat s občany záměr investičních akcí, protipovodňová ochrana města, černé skládky v k.ú. Moravská Třebová.

S desaterem problémů Moravské Třebové se bude dále pracovat a bude i podkladem či motivací pro další rozhodování radnice, kam případně nasměrovat potřebné síly a finance. Problémy ve stanoveném desateru budou zapracovány do komunitního plánu s názvem: Plán zdraví a kvality života pro rok 2010. Politik Zdravého města místostarosta Miloš Izák přítomné ubezpečil, že se podněty radnice bude zabývat. „Na příštím fóru opět vyhodnotíme, co se v daných oblastech pro zlepšení kvality života ve městě učinilo,“ uvedl místostarosta. „Skutečností ale je, že řešení mnohých problémů je záležitost dlouhodobá a na řadě z nich již dlouhodobě pracujeme,“ dodal Miloš Izák

Projednávala se i další témata jako např.: důsledná kontrola podávání alkoholu a tabákových výrobků dětem, klást důraz na projednání územního plánu s občany, zvýhodnění podmínek pro podnikatele v oblasti služeb a finanční podpora volnočasových aktivit

Vedení města zajímá i názor široké veřejnosti. Ve dnech od 2. do 11. 12. 2009 proběhne anketa k ověření 10 PROBLÉMŮ našeho města, v níž mohou občané vyjádřit svůj názor. „Stačí, když vyplní anketní lístky a do 12. prosince je předají na sběrná místa,“ vyzvala ke spolupráci koordinátorka Zdravého města Zdena Motlová.

Akce probíhala pod záštitou Národní siť zdravých měst a také pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Vytvořeno 27.11.2009 10:50:28 | přečteno 375x | ernest