Losování pozemku pro výstavbu rodinného domu

Nova

V pondělí 5. srpna proběhne losování zájemců o koupi posledního ze čtveřice stavebních pozemků v lokalitě ulice Nová, které byly nabízeny ke koupi během června. Kupní cena pozemku parc. č.1193/9 v ulici Nová o velikosti 1 063 m2 je stanovena ve výši 520 Kč/m2 bez DPH.

„Tuto částku jsme se snažili nastavit tak, abychom případnou koupi umožnili co nejširšímu okruhu zájemců. Pokud by zastupitelstvo města chtělo ve věci kupní ceny pozemků vycházet z celkových nákladů na přípravu pozemků, vycházela by jejich kupní cena ve výši cca 1 000 Kč/m2,“ uvádí místostarosta Miloš Mička.

Kupující budou vybráni losováním z přihlášených zájemců, kteří si podali žádost na příslušném formuláři. „Již několik let byly pozemky určené pro výstavbu rodinných domů v Moravské Třebové prodávány formou veřejné dražby. Časem se však ukázalo, že dražba má svá úskalí, které není možné ovlivnit,“ vysvětluje místostarosta. Výběr kupujících bude proveden losováním za účasti notářky a komise schválené zastupitelstvem města. Fyzická osoba, která se bude chtít účastnit losování, uhradí před losováním na účet města kauci ve výši 50 000 Kč. Losování proběhne v pondělí 5. srpna ve 14:00 hodin v zasedací síni městského úřadu na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové. Všechny potřebné informace, včetně formuláře žádosti o koupi a podmínek pro losování jsou k dispozici na webových stránkách města nebo u pracovnic odboru majetku města.

Václav Dokoupil, mluvčí města


Vytvořeno 22.7.2019 | přečteno 310x | v.dokoupil