MÁTE DRTIČ ODPADKŮ? VYLÉVÁTE FRITOVACÍ OLEJ DO WC?

PAK PORUŠUJETE KANALIZAČNÍ ŘÁD A HROZÍ VÁM POKUTA! Drtiče odpadů, které se stále více vyskytují v moderních kuchyních, začínají dělat vrásky vedení správců kanalizace města Moravská Třebová.

Vypouštění drceného odpadu do veřejné kanalizace je přímo článkem 8.5 kanalizačního řádu, schváleného vodoprávním úřadem Městského úřadu Moravská Třebová, z a k á z á n o.

Při drcení odpadů jsou zbytky jídla rozmělňovány na hustou mastnou kaši, na kterou nejsou kanalizační přípojky ani kanalizace dimenzovány. Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zvětšují svůj objem až se případně kanalizace ucpe. Tuky se v kanalizaci navíc rozkládají, čímž vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. Podle kanalizačního řádu je maximální přípustná hodnota znečištění 400 mg nerozpustných látek na jeden litr odpadní vody. Při použití drtičů bývá limit až desetinásobně překročen. V neposlední řadě je na sídlištích našeho města hlášen nadměrný výskyt potkanů, kteří jsou schopni, v honbě za potravou, prokousat plastová i betonová potrubí. Každý přísun živin t.j.především kuchyňského odpadu (ať už v rozmělněné nebo tuhé podobě) znamená zvyšování počtu těchto hlodavců geometrickou řadou. Samice mají ročně 3–6 vrhů po 12–15 mladých, proto je nutné proti potkanům bojovat. Město každý rok provádí, jako majitel kanalizace její deratizaci, ale asi každý chápe, že rozmisťování otrávených návnad nebude k životnímu prostředí právě nejšetrnější. Přitom každý z nás může přispět k regulaci stavu těchto hlodavců i tím, že nebude používáním drtičů ohrožovat provozuschopnost kanalizačního systému a nebude do WC a výlevek vylévat použité fritovací i kuchňské oleje . Současně můžete pomoci také tím, že pokud likvidujete svůj septik (v současné době není povoleno přes stávající septiky vypouštět odpadní vody na městskou ČOV) – je nutné jej skutečně zlikvidovat, t.j. vyčistit a zasypat. Nezasypané prostory se stávají vhodným úkrytem pro potkany a tichou, klidnou líhní pro jejich potomstvo.

Proto bychom vás chtěli upozornit, že: Kanalizace jsou zařízení pro odvádění odpadních vod, tak jak je vymezuje zákon o vodách, nikoliv pro rozdrcený odpad. Při vypouštění odpadu do kanalizace dochází k zanášení kanalizace tuky, množení hlodavců ve stokách a způsobuje potíže při mechanických a biologických procesech na ČOV. Při zjištění nepovoleného vypouštění rozdrcených odpadů hrozí původci odpadů vysoká pokuta a úhrada nákladů na čištění kanalizace.

  • při likvidaci septiků je třeba je vyčistit a zasypat zeminou
  • každý provozovatel stravovacího zařízení je ze zákona č.274/2001 Sb.O vodovodech a kanalizacích povinen osadit na výlevku odlučovač tuků.
Vytvořeno 21.5.2008 8:05:07 | přečteno 617x | ernest