Měření hluku poblíž silnice I/35

most i35 krizovyvrch mt 0809 denik 630

V souvislosti s celorepublikovou akcí zajišťovanou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, konanou za účelem omezování vlivu hluku z okolí komunikací na zdraví člověka bude v měsíci červnu (případně červenci) probíhat měření hluku ve vybraných objektech poblíž komunikace I/35.

Měření bude provádět firma Centrum protihlukové ekologie, s.r.o. V případě návštěvy pracovníků firmy prosíme občany o spolupráci a umožnění provedení soupisu oken, fotodokumentace a poskytnutí součinnosti při požadavku na vstup do vybraných objektů za účelem měření neprůzvučnosti stávajících oken. Úkon na jeden objekt vychází časově přibližně do 10 až 15 minut. Děkujeme.

Václav Dokoupil, mluvčí města (ilustrativní foto: Svitavský deník)

Vytvořeno 14.6.2019 | přečteno 534x | v.dokoupil