Město bude mít prvotřídní sportovní areál

Zimní stadion se v příštím roce dočká východní tribuny a kvalitního sociální zázemí. Vedení moravskotřebovské radnice se chystá na realizaci projektu „Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové – 1.etapa“.

„Cílem projektu je vytvoření komfortnějšího zázemí pro diváky, pro výkonnostní i rekreační sport, zvýšení kapacity stadionu a rozšíření a zkvalitnění nabídky pro volnočasové aktivity,“ sdělil místostarosta města Václav Mačát a dodal: „Součástí projektu je vybudování východní tribuny zimního stadionu, sociálního zázemí, bufetu, parkoviště, fitness centra, sauny a spinning centra. V neposlední řadě se tyto úpravy budou týkat i bezpečnostních opatření, zejména se jedná o evakuační požární systém s rozhlasem a řešeno bude také kvalitnější odvětrávání haly.“

Přípravu projektu vyvolal již několik let přetrvávající nevyhovující stav tribuny, nevyhovující sociální i technické zázemí a nedostatečná parkovací kapacita v celém sportovním areálu. V současné době návštěvníci areálu využívají pro parkování svého vozidla nevyhovující přilehlé travní plochy vedle moravskotřebovského aquaparku a plochy vedle zimního stadionu, která je nezpevněná a nevhodná pro parkování.

„Projekt počítá s vytvořením nových parkovacích míst. Vznikne 33 stání před aquaparkem a čtyřicet jedna míst před zimním stadionem,“ řekl vedoucí investičního a regionálního rozvoje Tomáš Kolkop.

Plánovaný projekt tak promyšleně revitalizuje dané území. Doplňuje stávající sportoviště, soustředěné do sportovního areálu, kde se nachází fotbalový stadion, tenisové kurty, objekt pro stolní tenis a v neposlední řadě moderní aquapark. Projekt odpovídá svoji kapacitou a funkčním vybavením potřebám města a celého regionu. V rámci navrženého řešení se počítá s přístupem a pohybem handicapovaných o­sob.

„Předpokládané celkové investiční náklady dosahují částky šedesáti čtyřech milionu korun. Z toho na objekt přístavby a východní tribuny připadne 57,5 mil. korun a na rozšíření parkovacích ploch 6,5 mil. korun,“ informoval Václav Mačát.

Projekt má velkou podporu široké veřejnosti města a celého regionu. Záměr je přijatelný z hlediska dotačních podmínek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst. Jde o dotační program určený pro města od 5.000 do 50.000 obyvatel. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se vedení města rozhodlo předložit projektový záměr ve formě dotační žádosti. Výše dotační podpory by mohla dosáhnout až sedmdesáti procent. Přípravná fáze projektu v těchto dnech vrcholí. Město již získalo na všechny stavební objekty stavební povolení.

V dalších etapách rozvoje infrastruktury pro sport a volný čas je plánováno pořízení nafukovací tenisové haly, rekonstrukce kurtu s umělým povrchem v aquaparku, umělý trávník na fotbalovém stadionu atd. Postupně tak bude vytvořen moderní sportovní komplex pro dokonalou relaxaci a aktivní odpočinek.

Vytvořeno 21.11.2008 7:49:57 | přečteno 484x | ernest