Město Moravská Třebová spustilo novou bezdrátovou síť pro občany

V Moravské Třebové byla dne 6.června slavnostně spuštěna nová regionální bezdrátová síť. Projekt Informační a komunikační propojení Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska zásadním způsobem přispěje k rozvoji elektronické komunikace veřejných institucí, občanů a firem. Hlavním cílem projektu je podpora počítačové gramotnosti obyvatel a zefektivnění sdílení informací mezi jednotlivými složkami obcí, jako je např. škola, školka, knihovna, obecní úřad, nemocnice, domov důchodců a podobně. Toto sdílení informací významně napomáhá modernizaci komunikačních procesů v menších obcích. K internetu je zde nově připojeno 33 míst s veřejným přístupem a pokrytím signálem nyní disponuje více než 80 procent celého regionu. Použita je bezdrátová technologie založená na provozu jak ve volných (frekvence 10GHz, 5GHz a 2,4GHz), tak i v licencovaných pásmech (18GHz a 3,5GHz WiMax) -Projekt vychází z principu systémového řešení CAN (Communal Area Network), vlastního konceptu dodavatele projektu společnost GiTy-Nettrade, spol. s.r.o. Provozovatelem internetového připojení je partnerská společností Fofrnet s.r.o. z Olomouce. Řešení CAN využívá nejmodernější cenově dostupné technologie a dokáže tak garantovat nízkou cenu a vysoký výkon řešení. Kromě připojení k internetu zajišťuje celou řadu doplňujících služeb jako je IP telefonie, lokální bezdrátový rozhlas, kamerový dohled, bezpečnostní služba, nouzová služba, dálkové odpočty spotřeby a podobně.Pro občany představuje projekt CAN mnoho významných přínosů. Nyní mohou např. řešit administrativní úkony pomocí moderních technologií z místa svého bydliště, využívat služeb jako je místní zpravodajství (hlas, obraz), nástěnky občanů pro předávání zkušeností a nápadů či provozovat vysokorychlostních přenosy mezi body v rámci sítě (videokonference, privátní sítě, kamerové systémy). Mezi další benefity se řadí telefonování přes internet, rozvoj celoživotního vzdělávání a distančních forem vzdělávání (e-learning) nebo také možnost podpoření podnikatelských aktivit, např. v oblasti služeb, e-businessu a v dalších specifických formách e-podnikání. Z obecného hlediska tento projekt příznivě napomáhá k rozšíření dostupnosti internetového připojení i mezi slabší příjmové skupiny obyvatel a podporuje zlepšení jejich ekonomické a sociální úrovně.Projekt CAN byl finančně zabezpečen za pomoci dotace ze Společného regionálního operačního programu (SROP), jenž je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 7.2 milionu Kč. Pardubický kraj přidal 800.000 Kč, Ministerstvo pro místní rozvoj 960.000 Kč a svazek obcí 640.000 Kč. Celková výše ceny projektu tedy činila 9.6 milionu Kč.Cena za připojení je pro zájemce stanovena na 350,- Kč vč. DPH za měsíc, a to bez omezení objemu stažených dat.

Vytvořeno 6.6.2006 14:44:27 | přečteno 331x | ernest