Město musí díky dopadům finanční krize upravit rozpočet na rok 2009

Dopady hospodářské krize se promítají i do rozpočtu měst a obcí. Jednou z nejvýznamnějších položek rozpočtových příjmů rozpočtu města jsou příjmy z daní, u kterých je avizován možný pokles až o 20 % oproti roku 2008. Rozpočet města částečně s dopady krize počítal již při schvalování v březnu 2009, přesto je předpokládaný propad daňových výnosů vyšší o cca 7,5 mil. Kč.

„Bylo dobré, že jsme na finanční celosvětovou krizi poprvé zareagovali již při projednávání a schvalování rozpočtu města na rok 2009. O to je následné další snížení plánovaných daňových příjmů méně bolestivé,“ řekl starosta města Josef Ošťádal.

S dopady krize se bude muset městský rozpočet s největší pravděpodobností potýkat i v roce 2010. Je nezbytné vyrovnat výpadek příjmů, z tohoto důvodu město, v rámci rozboru hospodaření k 30. 4. 2009, přistoupilo k úpravám rozpočtových výdajů.

„Snížení běžných výdajů města je jediným rozumným řešením, které jistě naši spoluobčané pochopí. V minulých letech jsme na takové šetření nebyli zvyklí. I když nikoho z nás vzniklá situace nijak netěší, je poučné zjištění, že rozpočet města dýchá s rozpočtem státu a výkonností naší ekonomiky,“ dodal Ošťádal.

Omezením vlastního provozního rozpočtu a rozpočtů příspěvkových organizací města (školská, kulturní a sociální zařízení) jsme ušetřili 2 mil. korun. Organizace města budou muset omezit některé plánované aktivity, v oblasti kultury se škrty dotkly i Městských slavností. Došlo také ke krácení každoročně poskytovaného příspěvku TJ Slovan na činnost. Dále byl upraven rozpočet činností vykonávaných Technickými službami s.r.o. zejména v položkách údržba komunikací (snížení výdajů o téměř 2,5 mil. korun), opravy a údržba veřejného osvětlení a sběr a svoz komunálního odpadu.

„I přes uvedené škrty v rozpočtu budou celkové výdaje na opravy a údržbu majetku města i na rozvojové investice v letošním roce poměrně masivní. Téměř jeden a půl miliónu korun bude vynaloženo na modernizaci vnitřního vybavení škol. Připravují se inženýrské sítě pro novou bytovou výstavbu v lokalitách Jevíčská, Strážnického a Udánský kopec. Projekčně se připravují další lokality pro bydlení Třešňová alej a Jihozápad. Budeme pokračovat v opravách městské památkové rezervace včetně další etapy rekonstrukce dvorů zadních traktů. Největší investice samozřejmě půjdou do rozvojových projektů města, na které jsme dostali dotaci z evropských fondů,“ sdělil místostarosta města Václav Mačát.

U některých plánovaných akcí město ušetřilo při realizaci, jiné slíbené akce bohužel nebude možné uskutečnit (rekonstrukce povrchu komunikace ulice Svitavská, rozšíření veřejného osvětlení v Sušicích, pořízení mostní váhy pro sběrový dvůr,…). Nerealizované záměry budou mít přednost při zařazení do rozpočtu v následujících letech. Předpokládáme další možné úspory v investiční části rozpočtu města s ohledem na probíhající výběrová řízení, která přinášejí nemalou úsporu peněz. Město musí být připraveno spolufinancovat také plánované projekty, u kterých jsme žádali popř. budeme žádat o dotaci z Evropské unie (Infrastruktura pro sport a volný čas – 1. etapa, Hřebečské důlní stezky, rozšíření kanalizace Boršov, Sušice, Udánky a modernizace ČOV,…).

Rozpočtové škrty jsou nepříjemné, ale nezbytné. S ohledem na zpracovaný střednědobý rozpočtový výhled a ve vazbě na realizaci strategických rozvojových záměrů není možné vyčerpat rozpočtovou rezervu vzniklou z příjmů z probíhajícího prodeje bytů. Abychom byli schopni čelit nepředpokládaným negativním dopadům do rozpočtu města i v následujících letech, nemůžeme rozpustit ušetřené prostředky do běžných výdajů.

Mgr. Ing. Dana Buriánková, vedoucí finančního odboru Pavlína Horáčková, tisková mluvčí města

Vytvořeno 22.6.2009 12:28:06 | přečteno 364x | ernest