Město odprodá kotelny. Obavy ze zvýšení cen tepla nejsou na místě

kotelna.jpg

Prodej kotelen na sídlišti Západní schválilo na svém únorovém jednání městské zastupitelstvo. S ním souvisí rozhodnutí, aby byly kotelny prodány bez výběrového řízení provozovateli.

Prodej dražbou je nereálný, neboť technologie instalovaná v kotelnách je v majetku provozovatele, jímž je společnost VYTEP Uničov s. r. o. na základě platné Smlouvy o nájmu, správě a provozování tepelného zařízení města Moravská Třebová z roku 2002. Kotelny jsou samostatně stojící objekty a cena za ně je předběžně dohodnuta na čtyři miliony korun. Pronajatý majetek byl v minulosti firmou VYTEP modernizován a je dále nutno počítat s jeho modernizací. Největší položkou bude podle pracovníků odboru majetku města rekonstrukce teplovodu K1 Západní, jež by se měla pohybovat okolo 6,5 mil. Kč. Nutné budou také výměny zařízení kotelen, mezi nimi například výměna kotlové jednotky Slatina 1160KW z roku 1972 za moderní kondenzační jednotku za asi 1,2 mil. Kč v kotelně K1. Tyto náklady by mělo za dosavadního vlastnického uspořádání jako majitel kotelen nést město. K obavám občanů, že by po nabytí kotelen mohla firma Vytep začít neúměrně zvyšovat ceny za dodávané teplo, se vyjádřil v podkladovém materiálu k jednání zastupitelů odbor majetku města a komunálního hospodářství: Cena tepelné energie se reguluje způsobem věcného usměrňování cen. V kalendářním roce lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty. Podmínky pro výpočet ceny tepelné energie určuje Energetický regulační úřad vydaným cenovým rozhodnutím. Další podrobnosti v březnovém zpravodaji.

Vytvořeno 18.2.2012 13:29:35 | přečteno 472x | ernest