Město poskytne občanům 1200 domácích kompostérů

komposter

Za splnění pěti základních podmínek může každý občan zdarma požádat o domácí kompostér. Žádosti lze do 30. června odevzdávat na odboru majetku města a v občanském informačním centru. Termín a místo předání kompostérů bude s dostatečným předstihem upřesněno.

Kompostér může získat každý občan který:

1) má trvalý pobyt v obci Moravská Třebová

2) je vlastníkem (spoluvlastníkem) zahrady u rodinného nebo bytového domu, NEBO je nájemcem zahrady u rodinného nebo bytového domu, NEBO je vlastníkem nebo nájemcem zahrady v zahrádkářské kolonii

3) nemá evidovaný dluh vůči městu

4) je zapojený do systému MESOH

5) podal žádost do 30. 6. 2018

Vyplněnou žádost lze podat na odboru majetku města MěÚ, nám. T. G. Masaryka č. o. 29,  nebo na OIC MěÚ, ul. Olomoucká č. o. 2. Po ověření splnění uvedených podmínek bude každý občan odborem majetku vyzván k podpisu Smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru. Prvotně bude kompostér vydán občanovi, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem zahrady u rodinného nebo bytového domu. Poté budou kompostéry poskytnuty nájemcům zahrad u rodinného nebo bytového domu. A jako poslední budou kompostéry vydány vlastníkům nebo nájemcům zahrady v zahrádkářské kolonii. Kompostér bude vydán vždy jen jeden na jednu zahradu, rodinný dům nebo bytový dům. Termín a místo předání kompostérů bude s dostatečným předstihem upřesněno.

Formulář žádosti o kompostér a kompletní informace naleznete na webových stránkách města v záložce "Nový systém sběru odpadů": Formulář a informace

Vytvořeno 24.4.2018 13:20:04 | přečteno 1195x | v.dokoupil