Město prodává byty, nebytové prostory a pozemek pro výstavbu

nadrazni

Zastupitelstvo města schválilo prodej dvou bytů v ulici Nádražní, dvou nebytových jednotek v ulici Hřebečská a jednoho stavebního pozemku v lokalitě ulice Strážnického. Kupující budou vybráni losováním z přihlášených zájemců. Poslední termín pro podání žádosti o koupi nemovitostí je pátek 17. července.

Všechny potřebné informace, včetně formuláře žádosti o koupi a podmínek pro losování jsou ke stažení zde.
  • Dne 15. července proběhnou prohlídky bytů, nebytových prostor i stavebního pozemku. Žadatelé svým podpisem na žádosti potvrdí, že jsou se stavem nemovitostí seznámeni.
  • Poslední termín pro podání žádosti o koupi nemovitostí je stanoven do pátku 17. července.
  • Losování proběhne v pondělí 20. července od 14:00 hodin v zasedací síni městského úřadu na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové.

Výběr kupujících bude proveden losováním za účasti notářky a komise schválené zastupitelstvem města. Fyzická osoba, která se bude chtít účastnit losování, uhradí před losováním na účet města kauci ve výši 50 000 Kč, která musí být na účet města připsána nejpozději do 17. července do 14:00 hodin. Losování proběhne v pondělí dne 20. července od 14:00 hodin v zasedací síni městského úřadu na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové. Všechny potřebné informace, včetně formuláře žádosti o koupi a podmínek pro losování jsou k dispozici na webových stránkách města nebo u pracovnic odboru investic a správy majetku.

„Způsob prodeje prostřednictvím losování zajišťuje maximální transparentnost a rovnost podmínek pro všechny zájemce a osvědčil se nám například v minulém roce při prodeji stavebních parcel. Aktuálně nabízené nemovitosti patří mezi poslední možnosti, které můžeme občanům jako město nabídnout. Proto s ostatními zastupiteli intenzivně pracujeme na tom, abychom co nejdříve začali realizovat první dílčí etapy z navržené územní studie v lokalitě Jihozápad, kde v budoucnu může vzniknout 4-6 bytových domů a 120 rodinných a řadových rodinných domů, spolu se zelení a potřebnou infrastrukturou,“ vysvětluje starosta Miloš Mička a dodává: „Ceny nabízených nemovitostí jsme určili na základě znaleckého posudku a dále jsme je nenavyšovali, abychom případnou koupi umožnili co nejširšímu okruhu zájemců.“

Přehled nemovitostí:

Pozemek parc. č. 2055/144 o výměře 504 m2, druh pozemku orná půda, určený pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Strážnického

Cena: 317 116 Kč vč. DPH

Termín prohlídky: 15. 7. 2020 od 15:00 do 15:10

Bytová jednotka č. 1480/2 o vel. 1+1 o výměře 26,5 m2 v ulici Nádražní 1480/17

Cena: 444 670 Kč

Termín prohlídky: 15. 7. 2020 od 15:20 do 15:40 

Bytová jednotka č. 1480/7 o vel. 2+1 o výměře 72,85 m2 v ulici Nádražní 1480/17,

Cena: 1 222 423 Kč

Termín prohlídky: 15. 7. 2020 od 15:20 do 15:40

Nebytová jednotka č. 1510/12 o výměře 46,19 m2 v ulici Hřebečská 1510/1

Cena: 466 190 Kč

Termín prohlídky: 15. 7. 2020 od 15:50 do 16:10 

Nebytová jednotka č. 1511/12 o výměře 46,40 m2 v ulici Hřebečská 1511/3

Cena: 468 310 Kč

Termín prohlídky: 15. 7. 2020 od 15:50 do 16:10

Vytvořeno 30.6.2020 11:52:58 | přečteno 1226x | v.dokoupil