Město provede pasportizaci domácností nenapojených na kanalizaci

Předložit soupis nemovitostí na území města, které nejsou napojeny na stávající systém kanalizace, uložili zastupitelé radním. V částech Město a Předměstí by mělo být provedeno šetření, jehož výsledkem bude pasport budov, jejichž vlastníci vypouštějí odpadní vody mimo městskou kanalizaci.

Nesplňují-li ani jeden z dalších zákonem umožněných způsobů likvidace odpadních vod, jimiž jsou samostatná čistička odpadních vod či jímka na vyvážení, dostávají se do rozporu se zákonem. Zastupitelé jako další krok uložili radním navrhnout systém kontroly, po níž by měly následovat zákonné sankce ukládané k tomu stanovenými orgány. Rokování o kanalizaci a napojení občanů se rozvinulo na únorové schůzi zastupitelstva v souvislosti s nově budovaným kanalizačním řadem v městských částech Udánky, Sušice a Boršov. V rámci této největší investiční akce posledních desetiletí město nabízí nově připojovaným domácnostem a firmám zdarma zpracování projektů na zřízení kanalizačních přípojek, stejně jako opatření stavebních povolení, popřípadě územních rozhodnutí.

Vytvořeno 1.3.2012 13:45:53 | přečteno 389x | ernest