Městský kamerový systém doznal rozšíření

3V4O6908-náměstí-1_1.jpg

V roce 2011 byly v městském kamerovém systému zpracovány a uloženy celkem 83 záznamy v délce desítek hodin sloužící jako důkazní materiál pro orgány činné v trestním řízení, pro správní orgány obcí a další subjekty. Z původních pěti kamer, které do konce roku 2010 monitorovaly zejména centrum a sídliště Západní, se kamerový systém města značně rozšířil.

Městský kamerový dohlížecí systém je denně využíván pro činnost strážníků městské policie a Policie ČR. V roce 2008 byl systém kompletně renovován a přestavěn z analogové do digitální technologie. Tímto zásahem se značně zkvalitnil záznam, který je pro práci policie a orgánů činných v trestním řízení nejpodstatnější. Na konci roku 2010 přibyla digitální otočná kamera na křižovatce Západní ke kotelně u garáží nad Udánkami. Dalšího rozšíření doznal systém v září 2011, kdy byla instalována kamera monitorující pohyb na zámeckém nádvoří, kde tak vznikl nový kamerový bod, a na ulici Cihlářovu byla přidána plnohodnotná kamera pro pokrytí této lokality. Podle zprávy Městské policie Moravská Třebová hodnotící činnost MP za rok 2011 v současnosti kamery monitorují tyto lokality: část náměstí T. G. Masaryka a ulici Cihlářovu s dohledem ke křižovatce s ulicí Svitavskou, část ulice Cihlářova po nám. T. G. Masaryka, Brněnská s dohledem k autobusové zastávce u podnikového ředitelství Hedva, a.s., Svitavská od křižovatky u bývalého hotelu Morava s maximálním dohledem k autobusové zastávce u nemocnice a Komenského ulici opět od křižovatky k OOP ČR. Kamera na budově Městského úřadu Olomoucká č. 2 monitoruje ulice ČSA po vjezd do náměstí T. G. Masaryka, Lanškrounská s dohledem po administrativní budovu firmy Toner, s.r.o., v ulici Olomoucká prostor před Městským úřadem a část ulice, a horní část parkoviště u obchodního domu Kubík. Kamera na budově Speciální školy v ulici Komenského monitoruje ulici 9. května s dohledem na ulici Sluneční, ulici Marxovu s dohledem na ulici Cihlářovu a část ulice Komenského ke služebně městské policie a k budově firmy VYKO. Kamera na křižovatce ulic Jiráskova a Hřebečská monitoruje parkoviště v ulici Hřebečské a přilehlé dětské hřiště, dále ulici Jiráskovu ve směru k centru města od křižovatky s ulicí Hřebečskou s dohledem po křižovatku s ulicí Boženy Němcové a dále po křižovatku s ulicí Svitavskou. Na ulici Jiráskově kamera v nočních hodinách monitoruje zejména zaparkovaná vozidla na vyhrazených parkovištích a záznam slouží jako důkazní materiál v případě páchání majetkové trestné činnosti. Kamera na křižovatce u kotelny přilehlé garážím nad Udánkami bude monitorovat ulici Západní od Dětského domova s dohledem na ulici Hřebečskou, dále pak ulici Západní v prostoru před prodejnou Konečný, přes ulici Sportovní s dohledem na ulici Svitavskou a prostor před kotelnou a okolí garáží. Kamera umístěná na budově zámku monitoruje zámecké nádvoří.

Vytvořeno 1.2.2012 23:19:10 | přečteno 774x | ernest