Městský rozhlas je ve zkušebním provozu

RAS5a6763 rozhlas

V rámci projektu Protipovodňová opatření pro město Moravská Třebová probíhá v současné době zkušební provoz nově instalovaného městského rozhlasu.  

Cílem projektu je výstavba výstražného a varovného systému a aktualizace digitálního povodňového plánu města Moravská Třebová. Návrh koncepce lokálního výstražného systému města Moravská Třebová počítá s vybudováním komplexního systému, který zajistí včasné varování obyvatelstva před povodňovými událostmi a zajistí tak ochranu obyvatel a minimalizaci škodných událostí ve vazbě na povodňové události. Projekt zahrnuje dvě části realizace, a to instalaci nového městského rozhlasu a doplnění systému pro měření hladiny profilu Kunčinského potoka. V současné době byl nainstalován nový městský rozhlas. Došlo ke snížení celkové hlasitosti a k optimalizaci připravovaných relací (hlasitost, rychlost hlášeného slova ad.). Individuálně můžeme pracovat i s nastavením jednotlivých hlásičů. Svoje požadavky a připomínky, prosím, směřujte na vedoucího odboru vnitřních věcí Pavla Šafaříka, email: psafarik@mtrebova.cz, tel. 603 891 370.


Vytvořeno 15.9.2017 8:11:03 | přečteno 2906x | horackova.pavlina