Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová prodat nemovitost: Část pozemku parc.č. 3696 o celkové výměře 892 m2 (jedná se cca o 200 m2), kultura ostatní plocha v obci a katastrálním území Moravská Třebová, Sušice. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 489/R/280507. V Moravské Třebové dne 01. června 2007Vyvěšeno dne 04. června 2007.Lhůta dle zákona do 20. června 2007.Podíl ideálních 4711/10000 stavební parcely č. 232 z celkové výměry 362 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Město, ul. Krátká. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 490/R/280507. V Moravské Třebové dne 01. června 2007. Vyvěšeno dne 04. června 2007. Lhůta dle zákona do 20. června 2007.Pozemek parc.č. 3287/8 o celkové výměře 451 m2, kultura zahrada a pozemek parc.č. 480, kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 488/R/280507. Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. V Moravské Třebové dne 01. června 2007. Vyvěšeno dne 04. června 2007.Lhůta dle zákona do 20. června 2007.

Vytvořeno 1.6.2007 13:51:03 | přečteno 401x | ernest