Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města na prodeje nemovitostí

Pozemek parc. č. 700 o celkové výměře 121 m2, kultura zahrada a pozemku parc.č. 701/2 o výměře 180 m2, kultura ostatní plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebová. Část pozemku parc.č. 763 o celkové výměře 471 m2 (jedná se cca o 130 m2), kultura trvalý travní porost v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebová. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 438/R/090507Pozemek parc. č. 1455/1 o celkové výměře 476 m2, kultura zahrada a pozemku parc.č. 1454 o celkové výměře 522 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Svitavská. Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 437/R/090507Pozemek parc. č. 2355/1 o celkové výměře 8.090 m2 (jedná se cca o 110 m2), kultura trvalý travní porost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Na Stráni.Záměr prodeje byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 440/R/090507Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová převést - směnit nemovitosti: parc.č. 3890/5 o výměře 93 m2, kultura ostatní plocha, parc.č. 3890/7 o výměře 148 m2, kultura ostatní plocha, parc.č. 3898/4 o výměře 267 m2, kultura ostatní plocha, parc.č. 3901/2 o výměře 161 m2, kultura ostatní plocha, parc.č. 3900/23 o výměře 9 m2, kultura ostatní plocha, parc.č. 3921/39 o výměře 229 m2, kultura ostatní plochavše v obci a kat. území Moravská Třebová o celkové výměře 907 m2.Záměr převodu byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 441/R/090507Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.V Moravské Třebové dne 14. května 2007, vyvěšeno dne 16. května 2007, lhůta dle zákona do 31. května 2007.Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství

Vytvořeno 14.5.2007 10:40:28 | přečteno 367x | ernest