Městský úřad se zajímá o názory svých zákazníků

Městský úřad zahájil zjišťování spokojenosti zákazníků úřadu s kvalitou jeho služeb. V červnu byly provedeny ve spolupráci s Integrovanou střední školou Moravská Třebová 2 ankety, ve které návštěvníci úřadu mohli oznámkovat známkami 1 až 5 svoji spokojenost s prací městského úřadu, případně uvést své náměty, kritiku či pochvaly.Dále byli v těchto dnech osloveni členové zastupitelstva města a starostové obcí správního obvodu, aby stejným způsobem vyjádřili svoji spokojenost s prací jednotlivých odborů městského úřadu.Tato zjišťování spokojenosti zákazníků úřadu s jeho prací nejsou jednorázovou akcí, ale budou v pravidelných intervalech pokračovat. Jejich cílem je na základě hodnocení a podnětů zlepšovat práci úřadu.Podnětem pro tato zjišťování bylo zapojení městského úřadu do projektu Národní politiky podpory jakosti 2005 s názvem Implementace modelu CAF do organizací územní veřejné správy v ČR, vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR. Jeho podstatou je prostřednictvím sebehodnocení prováděného vlastními zaměstnanci úřadu identifikovat silné a slabé stránky a navrhnout oblasti zlepšení činnosti úřadu.

Vytvořeno 23.8.2006 15:52:08 | přečteno 264x | ernest