Ministra dopravy navštívil starosta Miloš Izák

MDPraha.JPG

V pátek 20. 2. 2015 se uskutečnila na Ministerstvu dopravy ČR na žádost zástupců Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43 schůzka s ministrem dopravy Danem Ťokem (na foto druhý zprava), které byl přítomen i starosta Moravské Třebové Miloš Izák.

Zástupci Sdružení předali ministru dopravy kopii Petice na podporu výstavby R 43. Tato petice vznikla při akci 5. ročníku pochodu po dálničním tělese R43 dne 6. září 2014. Pochod je pořádán Klubem českých turistů Boskovice. Záštitu nad turistickou akcí převzal Bohuslav Sobotka Předseda vlády České republiky. Hlavní motto pochodu „Přijďte podpořit řešení komunikace R43“ vyslyšelo a přes nepříznivé podmínky na trasách přišlo podpořit celkem 328 turistů, přičemž samotnou petici podpořilo 558 občanů. Tato akce připomíná, že těleso tzv. Hitlerovy dálnice zde stále je a je možno ho využít pro výstavbu silnice R 43. Na jednání ministr Ťok informoval zúčastněné o existující podpoře výstavby R 43 prezidentem republiky Milošem Zemanem. V následné diskusi si vzájemně vyměnili informace týkající se aktuálního stavu přípravy výstavby R 43, která má vazby na Politiku územního rozvoje ČR, na nově zpracovávané Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, územní studie již zpracované a připravované včetně územních plánů obcí. Možnost výstavby silnice od severu Jihomoravského kraje je reálná za předpokladu dokončení stavby R 35 v Pardubickém kraji. Diskuse rovněž probíhala ve vztahu k výkupům pozemků, vývoji legislativy, apod. Ze strany zástupců Sdružení byla nabídnuta aktivní pomoc při hledání řešení dopravní a územně plánovací problematiky, která jsou nezbytná pro úspěšnou výstavbu R43 v dotčeném regionu.

Z tiskové zprávy MD

Vytvořeno 23.2.2015 11:36:03 | přečteno 541x | ernest