Moravská Třebová bude vybírat poplatky za videoterminály

Poplatky za videoterminály bude od začátku září vybírat město Moravská Třebová v maximální zákonné sazbě 5000 korun za čtvrtletí.

„Chceme využít novely zákona o místních poplatcích, která od června umožňuje vybírat poplatky i z provozu videoterminálů. Dosud jsme mohli vybírat jen za výherní hrací přístroje,“ řekl starosta města Josef Ošťádal s tím, že by to ročně mohlo navíc přinést do městské pokladny necelé dva miliony korun.

„Připravujeme novou obecně závaznou vyhlášku města O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení. Ta nám dovolí vybírat poplatky jak za výherní hrací přístroje, tak za videoterminály,“ uvedla Hana Matyášová z oboru majetku města a komunálního hospodářství.

Zmiňovaná nová vyhláška je připravována ke schvální do zastupitelstva města 9. 8. 2010. Účinná by měla být od 1. 9. 2010.

„Novela zákona O místních poplatcích může do určité míry ovlivnit počet provozovaných výherních hracích přístrojů a videoterminálu na území města Moravská Třebová vzhledem k finanční zátěži provozovatelů, kterou přináší návrh vyhlášky,“ sdělil starosta.

Podle Josefa Ošťádala vedení města videoterminály v Moravské Třebové sice odmítá, ale moderní hrací přístroje povoluje ministerstvo financí, a tak město nemá žádnou legislativní možnost, jak jejich počet omezit. „Ve městě je v provozu 12 výherních hracích přístrojů, které potřebují povolení města, a 86 videoterminálů, které schvaluje ministerstvo financí,“ řekl Ošťádal.

Vedení města systematicky omezuje obecně závaznými vyhláškami klasické výherní hrací přístroje, které se podařilo vytlačit z historického centra města, mnoho z nich však bylo nahrazeno videoterminály.

Moravská Třebová se také spolu s dalšími městy a obcemi, zejména prostřednictvím Svazu měst a obcí České republiky, snaží dosáhnout toho, aby v kompetencích měst a obcí bylo i povolování videoterminálů.

Vytvořeno 20.7.2010 14:28:10 | přečteno 353x | ernest